Vyšetrenie páru

V jednej tretine prípadov sa na neplodnosti podieľa hlavne žena, v jednej tretine hlavne muž a u zvyšku prípadov sú to kombinácie faktorov u oboch partnerov. Nie je teda správne hovoriť o neplodnosti ženy a neplodnosti mužov, ale o neplodnosti páru.

Ako neplodný označujeme pár, ktorý sa snaží pri pravidelnom pohlavnom styku neúspešne otehotnieť po dobu 6-12 mesiacov. V takom prípade vykonávame komplexné vyšetrenie.

Každý pár môže mať inú kombináciu príčin a faktorov neplodnosti a preto tiež vyšetrovacie i liečebné postupy sa budú u rôznych párov líšiť. Podľa výsledkov základných klinických a laboratórnych vyšetrení sú potom individuálne doporučená ďalšie špecializovaná laboratórna vyšetrenia.

Vyšetrenie ženy

Základné vyšetrenia

Medzi základné vyšetrenia u ženy patrí:

 • Ultrazvukové vyšetrenie malej panvy a gynekologické vyšetrenie
 • Vyšetrenie ženských pohlavných hormónov
 • Vyšetrenie hormónov štítnej žľazy
 • Testy na pohlavne prenosné choroby
 • Imunologické vyšetrenie
 • Genetické vyšetrenie (Karyotyp)
 • Test priechodnosti vajcovodov a hysteroskopie (v indikovaných prípadoch)

Ultrazvukové vyšetrenie malej panvy zobrazí maternicu, vajcovody a vaječníky. Vykonáva sa cez brušnú stenu alebo pomocou vaginálnej ultrazvukovej sondy. Hodnotí sa tvar maternicovej dutiny, postavenie vaječníkov a vajcovodov. Počas liečby sa potom hodnotí rast folikulov a stav, respektíve výška slznice maternice tzv. Endometria. Gynekologickým vyšetrením získame informácie o stave ženských reprodukčných orgánov.

Vyšetrenie ženských pohlavných hormónov sa vykonáva z krvi vždy s ohľadom na fázu menštruačného cyklu. Tzv. hormonálný profil nám stanovuje hladinu hormónov: FSH, LH, Estrogén, Progesterón, Prolaktín, Testosterón, SHBG a AMH. Hladina AMH čiže Antimülleriánského hormónu je úmerná zásobe vajíčok a pomáha tak pri rozhodovaní o najvhodnejšej liečbe.

Vyšetrenie hormónov štítnej žľazy sa vykonáva aj z krvi a určí stav hormónov TSH, fT4, fT3, anti TPO a anti TG.

Testy na pohlavne prenosné choroby zahŕňajú detekciu Hepatitis B, Hepatitis C, Syfilis, HIV a Chlamydia.

Imunologické vyšetrenie zahŕňa vyšetrenie nešpecifických protilátok a špecifických protilátok proti spermiám, zóne pelucidě, vaječníkom a trofoblastu – tkanive placenty. V prípade potreby Vám budú doporučená ďalšie vyšetrenia, prípadne konzultácie s reprodukčným imunológom.

Medzi základné genetické vyšetrenie radíme stanovenie karyotypu – teda stanovenie chromozomálne výbavy. V populácii sa vyskytujú ľudia s chybnou chromozomálnou výbavou, ktorá môže spôsobiť buď neplodnosť, opakované potraty alebo narodenia dieťaťa s vývojovými vadami. Stanovenie karyotypu je tak veľmi dôležité. Preto v REPROMEDA Biology Park Brno dbáme na to, aby bolo vyšetrenie karyotypu základným vyšetrením.

Ďalšie vyšetrenia ženy

Ponúkame úplne unikátne vyšetrenie FAF-test.

Je pre mňa FAF-test vhodný?

FAF-test je pre Vás vhodný ak chcete preveriť rezervy vášho organizmu pre Vaše budúce otehotnenie. Nezáleží na tom, či už Vám je po „tridsiatke“, či chcete ešte s koncepciou počkať, alebo Vám a Vášmu partnerovi boli zistené faktory neplodnosti, ale stále ešte dúfate, že sa Vám podarí otehotnieť spontánne.

Čo FAF-test zahŕňa?

FAF-test obnáša odber krvi pre vyšetrenie bazálnu hladiny hormónu FSH a Antimülleriánského hormónu. Nasleduje vyšetrenie ultrazvukom pre detekciu počtu antrálných folikulov.

Testovanie pomocou kombinácie ultrazvukového a hormonálneho vyšetrenia relatívne spoľahlivo určí tzv. ovariálnú rezervu, a upozorní Vás na riziko, kedy by odkladanie liečby či tehotenstvo mohlo viesť k zmeškaniu poslednej vhodnej príležitosti. Test je schopný taktiež odhadnúť prognózu úspechu v programe mimotelového oplodnenia (IVF).

Vyšetrenie muža

Základné vyšetrenia

Medzi základné vyšetrenie u muža patrí:

 • Vyšetrenie spermiogramu a kultivačné vyšetrenie ejakulátu
 • Genetické vyšetrenie
 • Imunologické vyšetrenie
 • Urologické vyšetrenie, ak bola u partnera zistená závažnejšie porucha spermiogramu

Vyšetrenie spermiogramu

Vyšetrenie mužskej plodnosti vychádza vždy z prevedení spermiogramu, teda analýzy ejakulátu. Z hľadiska vyšetrovacieho algoritmu sa jedná o úplne prvotné vyšetrenia a nemá význam robiť akákoľvek podrobná vyšetrenia plodnosti u ženy, bez toho, aby bol známy spermiogram partnera.

Odber spermií
Sperma sa odoberá po dvoch až troch dňovej pohlavnej abstinencií (dlhšia abstinencia ako tri dni nie je žiaduce). Odber je vykonaný masturbáciou do špeciálnej sterilnej nádobky. Vzorku musí osobne odovzdať muž, ktorému vzorka patrí. Pokiaľ by Vám získanie vzorky v odberovej miestnosti pôsobilo ťažkosti, môžete do odberovej miestnosti v spoločnosti svojej partnerky. Je bežne možné po predchádzajúcej dohode vzorku priniesť (v označenej nádobke vydané v sanatóriu) z domova či hotela.

Čo vyšetrujeme?
Medzi základné parametre vyšetrenie spermií patrí stanovenie objemu, pH, skvapalnenie, ďalej potom stanovenie počtu spermií, ich pohyblivosti a tvaru (morfológia).

Význam hodnotenia spermiogramu
Vyšetrenie môže potvrdiť alebo vylúčiť patológie spermy, avšak nemôže potvrdiť, že muž je skutočne plodný. Plodnosť je daná interakcií medzi mužskými a ženskými faktory plodnosti či neplodnosti. Aj keď má muž spermiogram celkom fyziologický, nevylučuje to možnosť ďalších faktorov – napr. génových mutácií, ktoré môžu zabraňovať oplodnenia vajíčka.

Medzi základné genetické vyšetrenie radíme, rovnako ako u partnerky, stanovenie karyotypu.

Imunologické vyšetrenia zahŕňajú zistenie protilátok proti spermiám.

Ďalšie vyšetrenia muža

Mikrochirurgické zákroky sa používajú na odber spermií v prípadoch, keď v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie (azoospermia), alebo sú ich fyziologické vlastnosti zlé, prípadne počet veľmi nízky. V niektorých prípadoch môžu byť spermie odobraté z semenníka pomocou metód TESE a TESA alebo z nadsemenníka pomocou metódy MESA. Všetky zákroky sú vykonávané v celkovej anestézii. Získané spermie je možné použiť pre oplodnenie vajíčok alebo pre zmrazenie a uchovanie.

Pri metóde TESE (Testicular Sperm Extraction) je odobratý z semenníka malá vzorka tkaniva, z ktorého sú následne získavané spermie. TESA (Testicular Sperm Aspiration) je metóda odsatie spermií z semenníka tenkou ihlou. Pri MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) je tekutina obsahujúca spermie odsatá z kanálikov nadsemenníka.

Vyšetrenie DNA fragmentácia spermií.

pacienti s lékařem

Čo vám ponúkame

Zistite, čo všetko pre vás môžeme urobiť. Ďalšie služby nájdete tu.

Liečba neplodnosti

Zistíme príčinu vašej neplodnosti a nájdeme ideálnu liečbu, ktorá vás dovedie do vytúženého cieľa.

Genetika

Zvýšte si šancu na počatie zdravého dieťatka. Čaká na vás špičkovo vybavené laboratórium reprodukčnej genetiky.

Alternatívna medicína

Riešime problémy komplexne. Preto ponúkame tiež metódy alternatívnej liečby, ktoré zvýšia vašu šancu na otehotnenie.

Náhradné materstvo

Prevedieme vás celým procesom náhradného materstva, keď embryo biologických rodičov donosí náhradná matka.

Domluvte si nezávaznou konzultaci