PGT: Predimplantačné genetické testovanie

PGT: Predimplantačné genetické testovanie

Pomáha predchádzať potenciálnemu prenosu choroby z rodiča na bábätko. Umožňuje diagnostiku a výber zdravého embrya ešte pred jeho vložením do maternice. PGT vykonávame najdlhšie zo všetkých centier asistovanej reprodukcie v Českej republike. Spoliehajú sa na nás aj tri desiatky ďalších IVF kliník.

PGT: Predimplantačné genetické testovanie

Pomáha predchádzať potenciálnemu prenosu choroby z rodiča na bábätko. Umožňuje diagnostiku a výber zdravého embrya ešte pred jeho vložením do maternice. PGT vykonávame najdlhšie zo všetkých centier asistovanej reprodukcie v Českej republike. Spoliehajú sa na nás aj tri desiatky ďalších IVF kliník.

PGT-M: monogénne choroby

Prehrať video

Predimplantačné genetické testovanie monogénnych ochorení (PGT-M) je metóda, ktorá umožňuje výber zdravého embrya bez konkrétnej genetickej záťaže.

Pre koho je metóda vhodná

Pre všetky páry s genetickou záťažou v rodine, ktoré plánujú bábätko

Približná cena

Predimplantačné testovanie monogénnych chorôb je hradené zo zdravotného poistenia. Podrobnejšie informácie o cenách nájdete v našom cenníku.

Ako to prebieha

Embryám v 5. až 6. deň ich vývoja odoberieme niekoľko buniek. Embryá následne zmrazíme a ďalej už pracujeme len s týmito odobranými bunkami. V genetickom laboratóriu ich testujeme pomocou metód Karyomappingu alebo OneGene PGT. Sme schopní vylúčiť prakticky akékoľvek vzácne dedičné ochorenie.

Genetické vyšetrenie embryí zaberie zhruba 3 týždne. Na konci dostaneme informáciu o tom, aká je genetická výbava testovaných embryí a spoľahlivo tak vieme, ktoré embryá sú vhodné na transfer. Transfer môže prebehnúť hneď v nasledujúcom cykle.

Objednajte sa na nezáväznú konzultáciu

A urobte prvý krok na vašej ceste za bábätkom. Lekár s vami preberie všetko, čo vás zaujíma, a navrhne ďalší postup.

Ak máte žiadanku od lekára,
je vstupná konzultácia zadarmo.

PGT-A: aneuploidie

Prehrať video

Metóda umožňuje detekovať tzv. aneuploidie, teda zmeny v množstve chromozómov v embryách. Vďaka tomu môžeme vybrať embryo s normálnym počtom chromozómov, teda také, ktoré má najvyššiu šancu na úspešné uhniezdenie a zdravý vývoj. PGT-A tak znižuje počet cyklov potrebných na otehotnenie a narodenie zdravého bábätka.

Pre koho je metóda vhodná

 • Pre páry vyššieho reprodukčného veku
 • Pre páry trpiace opakovanými potratmi alebo so skúsenosťou s narodením potomka s vývojovou chybou
 • Pre páry, ktoré za sebou majú onkologickú liečbu
 • Pre páry so zlými parametrami spermiogramu

Približná cena

Pre páry s indikáciou je PGT-A hradené zo zdravotného poistenia. Podrobnejšie informácie o cenách nájdete v našom cenníku.

Ako to prebieha

Embryám v 5. až 6. deň vývoja v laboratóriu odoberieme niekoľko buniek. Embryá následne zamrazíme a ďalej pracujeme len s odobranými bunkami. V genetickom laboratóriu ich následne testujeme pomocou metódy Masívne Paralelného Sekvenovania (MPS).

Genetické vyšetrenie embryí zaberie zhruba 3 týždne. Na konci dostaneme informáciu o tom, aká je genetická výbava testovaných embryí a spoľahlivo tak vieme, ktoré embryá sú vhodné na transfer. Transfer môže prebehnúť hneď v nasledujúcom cykle.

Objednajte sa na nezáväznú konzultáciu

A urobte prvý krok na vašej ceste za bábätkom. Lekár s vami preberie všetko, čo vás zaujíma, a navrhne ďalší postup.

Ak máte žiadanku od lekára,
je vstupná konzultácia zadarmo.

PGT-SR: štruktúrne chromozómové chyby

Metóda umožňuje rozpoznať chromozómové abnormality v embryu. Táto metóda je určená párom, u ktorých je u jedného alebo oboch partnerov preukázané nosičstvo balansovanej translokácie či iná štruktúrna prestavba chromozómov. Translokácie sú najčastejšími štrukturálnymi abnormalitami chromozómov.

Pre koho je metóda vhodná

Pre páry, u ktorých sa zistilo, že jeden z partnerov alebo obaja partneri sú nositeľmi balansovanej translokácie – teda známky vývojových chýb sa u partnerov neprejavujú priamo, ale problém môže nastať, keď sa rozhodnú založiť rodinu.

Približná cena

Pre páry s genetickou záťažou je predimplantačné testovanie hradené zo zdravotného poistenia. Podrobnejšie informácie o cenách nájdete v našom cenníku.

Ako to prebieha

Embryám v 5. až 6. deň vývoja v laboratóriu odoberieme niekoľko buniek. Embryá následne zmrazíme a ďalej už pracujeme len s odobranými bunkami. V genetickom laboratóriu ich následne testujeme pomocou metódy Masívne Paralelného Sekvenovania (MPS).

Genetické testovanie embryí v laboratóriu trvá približne 3 týždne. Na konci získame informácie o tom, či sú určité časti chromozómov prítomné v nadbytku alebo chýbajú. Embryá, ktoré nie sú postihnuté chromozómovou translokáciou alebo inou prestavbou, sa vyberú na prenos do maternice a ten sa môže uskutočniť hneď v ďalšom cykle.

Objednajte sa na nezáväznú konzultáciu

A urobte prvý krok na vašej ceste za bábätkom. Lekár s vami preberie všetko, čo vás zaujíma, a navrhne ďalší postup.

Ak máte žiadanku od lekára,
je vstupná konzultácia zadarmo.

Najčastejšie sa pýtate

Žiadny. PGD alebo predimplantačná genetická diagnostika je starší, dnes už nepoužívaný termín pre PGT alebo predimplantačné genetické testovanie.

Žiaľ, nemôžete. PGT je spojené s odberom buniek z embryí. V prípade spontánneho počatia sa k tejto vzorke nemôžeme dostať. Ak už tehotenstvo prebieha, jedinou možnosťou je prenatálne testovanie. V tomto prípade však treba vziať do úvahy možné rozhodovanie o ukončení tehotenstva pre genetickú chybu alebo riziko narodenia postihnutého dieťaťa.

Pre spoľahlivé výsledky PGT bioptizujeme embryá na 5. až 6. deň vývoja. Vhodný čas na prenos do maternice je však tiež 5. až 6. deň vývoja. Genetické testovanie a transfer však nie je možné vykonať v rovnakom čase. V Repromede sa preto spoliehame na tzv. kryoembryotransfer, ktorý nám umožňuje genetické vyšetrenie embrya a zároveň má presvedčivé výsledky.

Biopsia embrya budúce bábätko nijako neovplyvní. Tu uvádzame tri dôvody, prečo sa nemusíte ničoho báť.

 1. Biopsia sa vykonáva z tzv. trofektodermu. To je časť embrya, z ktorej následne vzniknú plodové obaly, nie samotný plod.
 2. Pri biopsii sa odoberá veľmi malé množstvo buniek. V dobe odberu je naviac embryo vo štádiu, kedy sa bunky veľmi rýchlo množia.
 3. Biopsiu vykonávajú naši špičkoví embryológovia, ktorí sami školia embryológov po celom svete a majú tie najvyššie kvalifikácie.

Nie je. PGT výrazne pomáha narodeniu bábätka bez genetickej záťaže a úspešností transferov stále rastie. V indikovaných prípadoch navyše PGT hradí poisťovňa.

Najčastejšie sa partneri dozvedia o genetickej záťaži bohužiaľ až po narodení chorého dieťaťa. Existuje však možnosť, ako sa tejto situácii vyhnúť alebo ako zistiť svoje genetické vlohy vopred.
Otestovať gény a dispozície pre dedičné ochorenia môžete v Repromede pomocou prediktívneho genetického testovania PANDA.

Pomocou PGT-M je možné vylúčiť prakticky akékoľvek vzácne dedičné ochorenie (dedené recesívne, dominantne, aj viazané na pohlavie). K najčastejším vzácnym ochoreniam v našom pásme patria:

 • cystická fibróza,
 • spinálna muskulárna atrofia,
 • metabolické poruchy,
 • neurofibromatóza,
 • Marfanov syndróm,
 • Huntingtonova chorea,
 • familiárna hypercholesterolémia,
 • syndróm fragilného X,
 • syndróm svalovej dystrofie,
 • dedičné karcinómy prsníka a ovárií (BRCA1 a BRCA2).

Nečakané prepojenie vedy, celostnej medicíny a empatie

Hľadáme tie správne prepojenia, ktoré vás dovedú až k vytúženému cieľu.

0
rokov

sme tu pre vás

0
detí

sa vďaka nám narodilo

0
rodinám

so vzácnym ochorením sme pomohli

Sme tu pre tých, ktorí nechcú len dúfať

Čerpáme z našich dlhoročných skúseností a dobre vieme, že každý príbeh je iný a každý si zaslúži pochopenie a individuálny prístup.

Brno

Mgr. Rostislav Navrátil, Ph.D.

Vedúci molekulárne-genetické laboratóriá

rnavratil@repromeda.cz

Brno

RNDr. Gabriela Tauwinklová

R&D raditelka

gtauwinklova@repromeda.cz

Brno

Mgr. Martina Pešáková

Riaditeľka embryologického laboratória

mpesakova@repromeda.cz

Brno

Mgr. David Kubíček, Ph.D.

Riaditeľ genetického laboratória

dkubicek@repromeda.cz

Brno

Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D.

R&D ředitel

mhornak@repromeda.cz

Brno

MVDr. Vlasta Linková

Vedúca cytogenetického laboratória

vlinkova@repromeda.cz

Na svet sme pomohli už 6 000 deťom

Kryštof

31 júla, 2023

Drahá Repromeda, vďaka tebe sa k nám 5. mája pripojil Kryštof. Ďakujeme za obe deti! L+L

Kristýnka

17 júla, 2023

Keď sme s manželom začali riešiť IVF, na odporúčanie sme zvolili Vašu kliniku a teraz vieme, že to bolo najlepšie rozhodnutie. Na prvú schôdzku som šli plní očakávania a zároveň s nervozitou z toho, čo nás čaká.

Natálka

29 júna, 2023

Ďakujeme za splnenie nášho sna. Ďakujeme za našu malú Natálku. Na vloženie embrya sme boli 2.8.2022. Tehotenstvo prebiehalo hladko. Neboli žiadne väčšie komplikácie. 13.4.mi odtiekla plodová voda a 15.4.bol náš poklad na svete akútnym cisárskym rezom. Natálka vážila 3560 gramov. Pri odchode z pôrodnice merala 50cm. V pôrodnici zistil pán doktor dyspláziu bedrových kĺbov (bohužiaľ sa to vraj dedí väčšinou, takže to má po mne), ale lepší sa nám to a verím, že čoskoro budeme môcť byť bez perinky. Každopádne sme veľmi vďační za to, že ju máme a za to patrí najväčšia vďaka Vám

Dohodnite si s nami nezáväznú konzultáciu

A urobte prvý krok na ceste za dieťaťom. Lekár s vami prediskutuje všetko, čo vás zaujíma, a navrhne vám ďalší postup.

Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842
Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842

Zobraziť na mape

Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983

Zobraziť na mape

Splňte si sen o kompletní rodině

Chcete se objednat nebo na něco zeptat? Vyplňte následující formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

* Povinné položky
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Splňte si sen o kompletnej rodine

Chcete sa objednať alebo na niečo opýtať? Vyplňte nasledujúci formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

* Povinné položky
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.