Náš tím

Spolu sa staráme o vašu spokojnosť na klinike v Brne aj Ostrave.

Brno
Ostrava

Vedenie

Manažment

Lekársky tím

Koordinátorky a zdravotné sestry

Laboratórium lekárskej a reprodukčnej genetiky

Embryologické a andrologické laboratórium

Administratíva

Nižší zdravotnícky personál a pomocný personál