Náš tím

Spoločne sa staráme o Vašu spokojnosť.

Vedenie

Management

Lekársky tím

Koordinátorky a zdravotné sestry

Laboratórium lekárske a reprodukčnej medicíny

Embryologický a Andrologická laboratórium

Administrativa

Nižšia zdravotnícky personál a pomocný personál