Náš tím

Spolu sa staráme o vašu spokojnosť na klinike v Brne aj Ostrave.

Brno
Ostrava

Vedenie

Lekársky tím

Koordinátorky a zdravotné sestry

Laboratórium lekárskej a reprodukčnej genetiky

Embryologické a andrologické laboratórium

Administratíva

Obchodné a marketingové oddelenie

Nižší zdravotnícky personál a pomocný personál