Často kladené otázky

Najčastejšie sa pýtate

Ak nenájdete odpoveď na svoju otázku, neváhajte sa nám ozvať, radi vám na všetko odpovieme.

Najčastejšie sa pýtate

Ak nenájdete odpoveď na svoju otázku, neváhajte sa nám ozvať, radi vám na všetko odpovieme.

IVF liečba

Konzultácia s naším lekárom je prvým krokom úspešnej liečby. V jej priebehu s vami lekár preberie vašu rodinnú i osobnú anamnézu, priebeh všetkých vami absolvovaných vyšetrení a postup vyšetrenia a liečby, ktorá vás ešte len čaká. Lekár vás bude rovnako informovať o všetkých cenách za léčbu.
Na základe zákona je možné vykonávať metódy asistovanej reprodukcie do dňa 49. narodenín ženy. Zdravotné poisťovne vám metódy a postupy spojené s IVF preplatí do 40. narodenín.
Aby žena mohla podstúpiť umelé oplodnenie, potrebuje podpis partnera, pričom tento muž nemusí byť jej zákonným manželom. Tohto muža súčasne žena nie je povinná uviesť po pôrode ako otca dieťaťa.
V rámci vašej liečby budete podstupovať určité vyšetrenia a zákroky, na ktoré vám prispeje zdravotná poisťovňa, ale aj také, ktoré vám poisťovňa nepreplatí. 
V jednej tretine prípadov sa jedná o mužský faktor neplodnosti, v jednej tretine zohráva úlohu ženský faktor a za poslednou tretinou stojí kombinovaný faktor neplodnosti. Konkrétne potom môžeme povedať, že u mužov ide väčšinou o zlé parametre spermiogramu, najmä o nízky počet a zlú pohyblivosť alebo morfológiu (tvar) spermií. U žien sa na neplodnosti podieľajú poruchy ovulácie (dozrievanie a uvolňovanie vajíčka), nízká kvalita vajíčok, endometrióza, nepriechodnosť vajcovodov, zrasty v oblasti vaječníkov a vejcovodov.  U oboch partnerov sa taktiež môžu vyskytovať niektoré genetické odchýlky, ktoré nedovolia správnemu vývoju embrya a vyústia do neplodnosti alebo opakovaných potratov.

PGT: Preimplantační genetické testování

Žiadny. PGD alebo Predimplantačná genetická diagnostika je starší – teraz už nepoužívaný – termín pre PGT alebo predimplantačné genetické testovanie.
To bohužiaľ nejde. PGT je viazané na odber buniek z embryí. K takej vzorke sa v prípade spontánnej koncepcie nedostaneme. Pokiaľ už tehotenstvo prebieha je jedinou možnosťou vykonať prenatálne testovanie. V takom prípade je ale nutné brať do úvahy prípadné rozhodovanie o ukončení tehotenstva pre genetickú vadu alebo riziko narodenia postihnutého dieťaťa.
Pre spoľahlivé výsledky PGT bioptujeme embryá 5. až 6. deň ich vývoja. Vhodná doba pre transfer do maternice je ale tiež 5. až 6. den vývoje. Nie je však možné v rovnakom čase vykonať genetické vyšetrenie a zároveň vykonať transfer. V Repromede sa tak spoliehame na tzv. kryoembryotransfer, ktorý nám umožní genetické vyšetrenie embrya a zároveň má presvedčivé výsledky.
Biopsia embrya budúce bábätko nijako neovplyvní. Tu uvádzame tri dôvody, prečo sa nemusíte ničoho báť.
 1. Biopsia sa vykonáva z tzv. trofektodermu. To je časť embrya, z ktorej následne vzniknú plodové obaly, nie samotný plod.
 2. Pri biopsii sa odoberá veľmi malé množstvo buniek. V čase odberu je navyše embryo v štádiu, kedy sa bunky veľmi rýchlo množia.
 3. Biopsiu vykonávajú naši špičkoví embryológovia, ktorí sami školia embryológov po celom svete a majú tie najvyššie kvalifikácie.
Nie je. PGT výrazne pomáha narodeniu bábätka bez genetickej záťaže a úspešností transferov stále rastie. V indikovaných prípadoch navyše PGT hradí poisťovňa.
Najčastejšie sa partneri dozvedia o genetickej záťaži bohužiaľ až po narodení chorého dieťaťa. Existuje však možnosť, ako sa tejto situácii vyhnúť alebo ako zistiť svoje genetické vlohy vopred. Otestovať gény a dispozície pre dedičné ochorenia môžete v Repromede pomocou prediktívneho genetického testovania PANDA.
Pomocou PGT-M je možné vylúčiť prakticky akékoľvek vzácne dedičné ochorenie (dedené recesívne, dominantne, aj viazané na pohlavie). K najčastejším vzácnym ochoreniam v našom pásme patria:
 • cystická fibróza,
 • spinálna muskulárna atrofia,
 • metabolické poruchy,
 • neurofibromatóza,
 • Marfanov syndróm,
 • Huntingtonova chorea,
 • familiárna hypercholesterolémia,
 • syndróm fragilného X,
 • syndróm svalovej dystrofie,
 • dedičné karcinómy prsníka a ovárií (BRCA1 a BRCA2).

Prekoncepčné testovanie

PANDA Carrier vie všetko to, čo PANDA Infertility, ale detekuje ďalších 106 najčastejších monogénnych recesívnych ochorení.
Testy odhaľujú prípadné genetické vlohy k dedičným chorobám, vrodené sklony k potrácaniu a umožnia predpovedať vývoj embrya. Pokiaľ za sebou máte opakované potraty a lekárom sa nedarí zistiť presný dôvod, u nás môžete získať nielen odpoveď, ale aj riešenie svojej situácie. Výsledky genetického testu prinášajú jedinečné informácie o príčinách neplodnosti muža alebo ženy, o stupni odozvy vaječníkov ženy na hormonálnu stimuláciu alebo o rizikách spojených s podávaním hormonálnej substitučnej terapie po zavedení embrya. Vďaka tomu je možné prispôsobiť pacientom liečbu ešte viac na mieru.
Pokiaľ vyšetrením zistíme na oboch stranách vlohy pre niektoré z ochorení a hrozí jeho výskyt u potomkov, môžete sa spoľahnúť na pomoc umelého oplodnenia s využitím preimplantačného genetického testovania (PGT-M) embryí. Do maternice tak prenesieme len také embryo, ktoré neobsahuje mutovaný gén.
Áno aj nie. Je samozrejme možné dúfať v šťastí a pokúsiť sa o spontánne počatie, avšak následne je nutné vyšetriť ochorenie prenatálne – teda už počas tehotenstva. V tom prípade je ale potrebné brať do úvahy prípadné zvažovanie umelého prerušenia tehotenstva pre genetickú vadu alebo narodenie postihnutého dieťaťa. Toto riziko je vysoké. Existujú navyše aj ochorenia, ktoré výrazne znižujú šancu na spontánne otehotnenie, prípadne výrazne zvyšujú riziká samovoľných potratov. Preto v Repromede odporúčame takým párom podstúpiť IVF s PGT-M.
PANDA Infertility vie odhaliť vlohy pre 4 najčastejšie zriedkavé ochorenia: cystická fibróza, spinálna muskulárna atrofia, hluchota a syndróm fragilného X.
Okrem cystickej fibrózy, spinálnej muskulárnej atrofie, syndrómu fragilného X a hluchoty sa sústredí aj na vrodené chyby metabolizmu, ako je napríklad fenylketonúria, poruchy zraku a sluchu alebo choroby pohybového aparátu a kože. Testovanie PANDOU Carrier môžete znížiť riziko narodenia geneticky postihnutého dieťaťa 10–20×.

PrenatalAdvance

Počas tehotenstva kolujú vo vašej krvi aj malé časti DNA plodu. V laboratóriu sa vykoná izolácia DNA plodu práve zo vzorky krvi, ktorú vám lekár odoberie.
Úlomky (fragmenty) DNA plodu pochádza z buniek placenty. Sú detekovateľné od 5. týždňa tehotenstva a ich koncentrácia sa v nasledujúcich týždňoch zvyšuje a zmizne až po pôrode.
Je to len iný názov pre DNA plodu. Pomenovanie fetálnej DNA pochádza z latinského slova fetus, čiže plod. Táto DNA obsahuje cenné informácie o genetickej výbave plodu.
V laboratóriu sa z vašej krvi vykoná izolácia DNA plodu. Následne sa vykoná komplexná analýza prostredníctvom pokročilého technologického procesu, za účelom zistenia prítomnosti akejkoľvek chromozomálnej aneuploidie.

Neinvazívny preimplantačný skríning – EmbryoScreen

EmbryoScreen výrazne zvyšuje vaše šance na otehotnenie už pri prvom transfere. Vďaka zoradeniu embryí a výberu tých najperspektívnejších môžeme skrátiť čas na liečbu a znížiť pravdepodobnosť spontánnych potratov a iných komplikácií v tehotenstve.
Pri EmbryoScreene nie je nutné vykonávať biopsiu embrya, tak ako tomu je pri PGT. Namiesto toho v laboratóriu analyzujeme iba DNA, ktoré sa samovoľne uvoľní pri kultivácii embryí. EmbryoScreen však nenahrádza prevedenie PGT. Pokiaľ máte indikáciu k PGT, je vždy lepšie využiť toto testovanie.
Naše genetické laboratórium RepromedaLab je prvým a zatiaľ jediným pracoviskom v Českej republike, ktoré túto metódu vykonáva.

Darovanie vajíčok

Pomôžu tým párom, v ktorých žena nemôže počať dieťa z vlastných pohlavných buniek. Či už kvôli predčasnému zlyhaniu činnosti vaječníkov, nízkemu počtu a nízkej kvalite vlastných vajíčok, genetickej poruche alebo aj po liečbe onkologických ochorení.
Darovanie vajíčok je v Českej republike podľa zákona bezplatné. Darčekom v Repromede ale vyplácame v deň odberu vajíčok kompenzáciu času, cestovného a diskomfortu spojeného s liečbou. Táto kompenzácia je vo výške až 33 000 Kč.
Injekcie sa aplikujú do oblasti spodnej časti brucha. V aplikácii injekcií vás preškolí sestrička a potom už všetko zvládnete sama doma. Prezrite si video s postupom aplikácie.
Áno, darovanie vajíčok je podľa zákonov Českej republiky anonymné, dobrovoľné a bezplatné.
Áno, môžete. Dlhodobejšiu spoluprácu uvítame. Obvykle odporúčame darovať maximálne 5x za život, všetko však záleží na mnohých faktoroch a odvíja sa od vášho zdravotného stavu a veku.
Nie, hormonálna stimulácia nevedie k predčasnému vyčerpaniu zásoby vajíčok vo vaječníkoch. Každý mesiac sa vo vaječníkoch ženy pripravuje okolo 25 folikulov, alebo vačkov, v ktorých rastú vajíčka. Pri ovulácii dochádza k uvoľneniu vajíčka. Väčšinou je uvoľnené iba jedno vajíčko, výnimočne dve. Ostatné vajíčka už v tomto cykle nedozrejú a dochádza k ich prirodzenej degenerácii. Po podaní hormonálnych preparátov dochádza k dozretiu práve týchto vajíčok.

Darovanie spermií

Darované spermie pomôžu párom, v ktorých muž nemôže počať dieťa z vlastných pohlavných buniek, napríklad po liečbe onkologického ochorenia.
Darovanie spermií je v ČR podľa zákona bezplatné. Darcom v Repromede ale vyplácame kompenzáciu času, cestovného a diskomfortu spojeného s liečbou. Kompenzácia je stanovená na výšku 2000 Kč za jeden odber spermií, pričom podstúpiť ich môžete maximálne desať. 1000 Kč vám vyplatíme hneď po každom odbere. Zostávajúca časť až súhrnne po poslednom odbere za predpokladu negatívneho testu na pohlavne prenosné choroby. Tento test vykonávame pol roka po poslednom darovaní.
Bohužiaľ nie, odber spermií je možný iba u nás v odberovej miestnosti.
Áno, darovanie spermií je podľa zákonov ČR anonymné, dobrovoľné a bezplatné.
Áno, spermie môžete darovať opakovane (maximálne desaťkrát). Dlhodobejšiu spoluprácu uvítame.

Chcem využiť náhradné materstvo

Aby nedošlo k trestnému činu obchodovania s deťmi, nesmie byť náhradné materstvo honorované. Náhradná matka má iba právo na kompenzáciu ušlej mzdy, liečby, cestovných nákladov a položiek, ako je kvalitná strava alebo napríklad cvičenie pre tehotné. Výška celkovej finančnej kompenzácie je vždy na dohode medzi vami a náhradnou matkou, klinika do nej nijako nezasahuje. Ďalšou významnou položkou sú všetky lekárske úkony spojené s asistovanou reprodukciou, vo väčšine prípadov sa totiž na liečbe poisťovne nijako nepodieľa. Celková cena je teda veľmi individuálna, je však možné povedať, že náhradné materstvo môže vyjsť na niekoľko sto tisíc korún.
Český právny poriadok sa náhradnému materstvu vlastne vôbec nevenuje a nie je zákonom zakázané ani povolené. Dlhodobou snahou je ukotviť náhradné materstvo v zákone, bohužiaľ tomu tak ale zatiaľ nie je. Vzhľadom na komplikovanosť celého procesu je preto nevyhnutná prítomnosť právnika a dodržiavanie všetkých stanovených zásad.
V Repromede sme týmto spôsobom pomohli na svet už desiatkam detí, v Českej republike sa potom narodí asi sto detí za rok.

Chcem sa stať náhradnou matkou

Za pomoc neplodnému páru nie ste platená, počas celého procesu však strávite veľa času na klinike, na schôdzkach s budúcimi rodičmi alebo v tehotenskej poradni. Preto máte nárok na finančnú kompenzáciu za ušlú mzdu, zisk a cestovné. Aby vaše tehotenstvo prebiehalo, tak ako má, môžete navštevovať rôzne cvičenia a kurzy pre tehotné, užívať potravinové doplnky atď. Všetky tieto veci a aktivity vám budú tiež kompenzované. Výška finančnej kompenzácie je vždy na dohode medzi vami a žiadateľským párom, naša klinika do nej nezasahujeme. Táto kompenzácia sa obvykle pohybuje okolo 500 000 Sk a sú v nej zahrnuté aj náklady spojené s odberom pohlavných buniek, hormonálnou stimuláciou, transferom embrya a iné. Všetky tieto úkony hradí žiadateľský pár.

Obecné

Úspešnosť umelého oplodnenia je veľmi individuálna, záleží na mnohých faktoroch – využitých metódach, vašom celkovom zdravotnom i psychickom stave, vašom veku a mnohých ďalších. V REPROMEDE ale 7 z 10 párov stačí na otehotnenie iba jeden IVF cyklus. Počas 4 IVF cyklov u nás otehotnie 99% párov.
V rámci liečby na našej klinike môžete využiť rôzne cenové balíky, ktoré zahŕňajú rôzne vyšetrenia, genetické testy a metódy zvyšujúce pravdepodobnosť otehotnenia. Konečná cenová ponuka vždy vychádza z odporúčania odborníkov a špecialistov na IVF.
Sme klinika na liečbu neplodnosti, ktorá funguje už od roku 1999 a patríme medzi najlepšie kliniky v strednej Európe. Okrem asistovanej reprodukcie sa venujeme aj predkoncepčnému a predimplantačnému genetickému testovaniu, darovaniu a uchovaniu reprodukčných buniek. Ponúkame vám IVF liečbu pripravenú priamo na mieru. Kladieme dôraz na genetické testovanie embryí aj párov, čo veľmi zvyšuje úspešnosť cyklov. Môže sa ale stať, že jedinou možnosťou počatia je využitie darovaných pohlavných buniek. Preto tomuto programu venujeme veľkú pozornosť už od samého začiatku vzniku našej kliniky. Vhodných darcov aj darkyne starostlivo vyberáme tak, aby spĺňali prísne kritériá.
Konzultácia s naším lekárom je prvým krokom úspešnej liečby. V jej priebehu s vami lekár preberie vašu rodinnú i osobnú anamnézu, priebeh všetkých vami absolvovaných vyšetrení a postup vyšetrenia a liečby, ktorá vás ešte len čaká. Lekár vás bude rovnako informovať o všetkých cenách za léčbu.
Preventívne vyšetrenie spermií by mal absolvovať každý muž. Výsledok vášho spermiogramu vás môže upokojiť, priviesť k myšlienke preventívneho zamrazenia vašich zatiaľ zdravých spermií prípadne upozorniť na to, že ich stav nie je úplne v poriadku. Pokiaľ vaše vyšetrenie nedopadlo dobre, objednajte sa k nám na konzultáciu s lekárom. Lekár s vami preberie vaše možnosti a zodpovie všetky vaše otázky.
Umelé oplodnenie, rovnako ako každý iný operačný zákrok so sebou nesie určité riziká. Typickú komplikáciu spojenú s dodávkou hormónov do ľudského tela predstavuje tzv. OHSS, tj. ovariálny hyperstimulačný syndróm. Tento syndróm môže spôsobiť bolesti či zväčšenie brucha, tlaky v podbrušku, zväčšovanie vaječníkov, ovariálne cysty a pri závažnejšej forme aj hromadenie tekutiny v brušnej dutine. Príznaky OHSS skôr či neskôr samy odznejú, každá liečba však vždy musí obsahovať pravidelné a starostlivé monitorovanie celej stimulácie.

Dohodnite si s nami nezáväznú konzultáciu

A urobte prvý krok na ceste za dieťaťom. Lekár s vami prediskutuje všetko, čo vás zaujíma, a navrhne vám ďalší postup.

Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842
Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842

Zobraziť na mape

Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983

Zobraziť na mape

Splňte si sen o kompletní rodině

Chcete se objednat nebo na něco zeptat? Vyplňte následující formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

* Povinné položky
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Splňte si sen o kompletnej rodine

Chcete sa objednať alebo na niečo opýtať? Vyplňte nasledujúci formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

* Povinné položky
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.