IVF liečba

Zahŕňa široký súbor metód, ktoré spočívajú v mimotelovom oplodnení vajíčok spermiami. IVF vykonávame s vlastnými alebo darovanými pohlavnými bunkami, podľa možností páru.

IVF liečba

Zahŕňa široký súbor metód, ktoré spočívajú v mimotelovom oplodnení vajíčok spermiami. IVF vykonávame s vlastnými alebo darovanými pohlavnými bunkami, podľa možností páru.

Pre koho je IVF liečba vhodná

Úspešnosť IVF

Počas 4 IVF cyklov u nás otehotnie 99% párov.
Približne 7 z 10 párov stačí na otehotnenie iba jeden IVF cyklus.

Úspešnosť IVF je však veľmi individuálna. Úlohu hrá mnoho faktorov – vaše celkové zdravie, vek, ale aj psychické rozpoloženie.

Približná cena

V rámci liečby na našej klinike môžete využiť rôzne cenové balíky, ktoré zahŕňajú rôzne vyšetrenia, genetické testy a metódy zvyšujúce pravdepodobnosť otehotnenia.

Konečná cenová ponuka vždy vychádza z odporúčania odborníkov a špecialistov na IVF.

Objednajte sa na nezáväznú konzultáciu

A urobte prvý krok na vašej ceste za bábätkom. Lekár s vami preberie všetko, čo vás zaujíma, a navrhne ďalší postup.

Ak máte žiadanku od lekára,
je vstupná konzultácia zadarmo.

Ako IVF liečba prebieha

Vstupné konzultácie je bránou do IVF liečby a trvá 45–60 minút.

Lekár s vami preberie rodinnú aj osobnú anamnézu a prejde všetky vyšetrenia, ktoré už máte za sebou.

Dozviete sa aj približné ceny, vrátane možnosti úhrad zo zdravotníckeho poistenia.

Odporúčame, aby ste na konzultáciu prišli obaja.

Viac o vstupnej konzultácii

V Repromede neveríme na jeden univerzálny postup pre všetkých. Sme totiž presvedčení, že každý pár je unikátny, preto je aj skladba vyšetrenia individuálna.

U žen sa zameriavame predovšetkým na ultrazvukové vyšetrenie malej panvy, na vyšetrenie hormónov a genetické vyšetrenie.

U mužov je zásadný spermiogram, na základe ktorého navrhneme ďalší postup, a taktiež genetické vyšetrenia.

Viac o vyšetrení

Hormonálna stimulácia ženy spôsobí, že vo vaječníkoch dozreje vyšší počet vajíčok ako v prirodzenom cykle. Vykonáva sa vpichom liekov do podbrušku. Aplikácia liekov je jednoduchá a bezbolestná.

Na stimuláciu využívame iba moderné lieky, ktoré sú šetrné k vášmu organizmu a ktoré zvyšujú úspešnosť celej liečby.

Viac o stimulácii

ODBER VAJÍČOK
Na odber používame veľmi tenkú ihlu, ktorá je vďaka výrazne menšiemu priemeru špičky šetrnejšia pri prieniku do tkanív a minimalizuje tak riziko komplikácií.
Odber prebieha nalačno, v celkovej anestézii, ktorá obvykle netrvá dlhšie ako 10 minút.
Po odbere sa dospíte a zhruba hodinu po zákroku môžete so sprievodom odísť domov.
Odobrané vajíčka sú potom ešte v ten deň oplodnené a stanú sa z nich embryá.

ODBER SPERMATU
Odber prebieha masturbáciou do sterilnej nádobky po dvoch až trojdňovej pohlavnej abstinencii.
Ak by vám získanie vzorky v odberovej miestnosti spôsobilo problémy, môžete do odberovej miestnosti v spoločnosti partnerky. Spermu môžete doniesť po predchádzajúcom dohovore aj z domova.

Viac o odberoch

OPLODENIA VAJIČOK
Embryológ vyhodnotí kvalitu vajíčok a každé z nich oplodní jednou spermiou.
Oplodňovanie vykonávame aktívnymi mikromanipulačnými metódami (ICSI, PISCI), ktoré výrazne zvyšujú úspešnosť vzniku embryí.

KULTIVÁCIA
Po oplodnení embrya sledujeme a staráme sa o ich úspešný vývoj.
Embryo kultivujeme 5 až 6 dní do štádia blastocystu. Tú najlepšiu starostlivosť embryám zaistí inkubátor MIRI Time-lapse.

Viac o oplodnení vajíčok a kultivácii

Kryokonzervácia, teda zmrazenie embryí, umožňuje uskladniť embryá a využiť ich tak v budúcnosti.
Zmrazené embryá môžeme uchovávať aj niekoľko desiatok rokov, potom ich rozmraziť a následne preniesť do maternice.
V prípade nevydareného IVF procesu alebo záujmu o ďalšie tehotenstvo tak nemusíte znovu podstupovať odber vajíčok a spermií.
Na zmrazenie embryí používame najmodernejšiu techniku, tzv. vitrifikáciu.
V jej priebehu dochádza v priebehu pár sekúnd k prudkému ochladeniu embryí na finálnu teplotu -196 °C.

Viac o kryokonzervácii

Prenos embrya prebieha tenkou kanylou cez krčok maternice do maternice.
Transfer je väčšinou úplne bezbolestný a vy si tak môžete spoločne s partnerom užiť moment, pri ktorom možno vznikne nový život.

Viac o transfere embrya

Po transfere si doprajte pokoj a pohodlie a aplikujte lieky podľa odporúčaní lekárov. Pokiaľ sa u vás do 14 dní od prenosu embrya nedostaví menštruácia, môžete si doma urobiť tehotenský test.
My sa vám po 14 dňoch ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe.

Viac informácií

Metódy zvyšujúce úspešnosť IVF

Ponúkame niekoľko podporných metód, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou skrátia vašu cestu za bábätkom.

BeREADY

Test je určený pre všetky ženy, ktoré počas liečby metódami asistovanej reprodukcie získali malý počet embryí alebo u ktorých sa opakovane nepodarilo implantovať embryo. Na základe analýzy vzorky výteru z maternice test beREADY určuje optimálny čas na prenos embrya.

EndomeTRIO

Vyšetrenie, ktoré zahŕňa tri testy z jednej vzorky sliznice maternice. Podrobné vyšetrenie maternicového prostredia a stanovenie optimálneho momentu na vloženie embrya môže byť veľmi dôležitým krokom pri objasňovaní príčiny neplodnosti.

SpermMobil

Špeciálne médium používané na umelú aktiváciu spermií. Pridaním média do vzorky úplne nepohyblivých spermií sa aktivujú energetické rezervy živých spermií, ktoré získajú pohyblivosť. To nám umožňuje ľahko rozlíšiť živé a mŕtve spermie.

MACS

Spermie majú obmedzenú životnosť a umierajú apoptózou. Apoptotické spermie sa za normálnych okolností nedajú odlíšiť od normálnych spermií. Systém MACS® ART Annexin V sa používa na vylúčenie poškodených spermií zo vzorky spermy.

Halosperm

Na základe vyšetrenia spermiogramu môžeme okrem počtu, objemu, pohyblivosti alebo morfológie spermií posúdiť aj stupeň poškodenia (fragmentácie) ich DNA. DNA spermií vyšetrujeme pomocou špeciálneho testu s názvom Halosperm G2.

Immasperm

Pri diagnostike faktorov mužskej neplodnosti je dôležitým parametrom okrem iného stanovenie podielu nezrelých spermií v ejakuláte. Zrelosť spermií sa zisťuje pomocou Immasperm (diagnostický nástroj) pomocou stupňa zafarbenia spermií.

Vyšetrenie oxidatívneho stresu v ejakuláte

Oxidatívny stres ovplyvňuje kvalitu a funkčnosť spermií a spôsobuje poškodenie ich DNA. Na zistenie oxidatívneho stresu používame najrýchlejší a najpresnejší test MIOXSYS. Tento test zvyšuje presnosť diagnostiky mužskej neplodnosti.

Time-lapse

Inkubátor MIRI TL ponúka embryám tú najlepšiu starostlivosť, pohodlie a vlastný priestor. Embryá každého páru sa kultivujú samostatne v jednej z 12 oddelených vyhrievaných komôrok.

MOON

Skratka MOON znamená Mature Oocytes Only, čo možno voľne preložiť ako "iba zrelé vajíčka". Ide o podrobné vyšetrenie zrelosti vajíčok v polarizovanom svetle s cieľom správne načasovať oplodnenie.

EmbryoGlue

EmbryoGlue je špeciálne kultivačné médium s obsahom hyaluronanu, ktoré funguje ako „lepidlo“. Pri transfere tak pomáha embryu s prichytením k stene maternice a zároveň mu dodáva všetky potrebné živiny.

Objednajte sa na nezáväznú konzultáciu

A urobte prvý krok na vašej ceste za bábätkom. Lekár s vami preberie všetko, čo vás zaujíma, a navrhne ďalší postup.

Ak máte žiadanku od lekára,
je vstupná konzultácia zadarmo.

Najčastejšie sa pýtate

Konzultácia s naším lekárom je prvým krokom úspešnej liečby. V rámci vašej liečby budete podstupovať určité vyšetrenia a zákroky, na ktoré vám prispeje zdravotná poisťovňa, ale aj také, ktoré vám poisťovňa nepreplatí.

Na základe zákona je možné vykonávať metódy asistovanej reprodukcie do dňa 49. narodenín ženy. Zdravotné poisťovne vám metódy a postupy spojené s IVF preplatí do 40. narodenín.

Aby žena mohla podstúpiť umelé oplodnenie, potrebuje podpis partnera, pričom tento muž nemusí byť jej zákonným manželom. Tohto muža súčasne žena nie je povinná uviesť po pôrode ako otca dieťaťa.

V rámci vašej liečby budete podstupovať určité vyšetrenia a zákroky, na ktoré vám prispeje zdravotná poisťovňa, ale aj taká, ktorá vám poisťovňa nepreplatí. Zdravotná poisťovňa hradí tiež určité množstvo liekov. V závislosti na metódach a postupoch, zvolených vám na mieru, sa následne bude odvíjať aj celková cena liečby. Približne 40 – 60 % nákladov na liečbu si pár hradí sám.

Nečakané prepojenie vedy, celostnej medicíny a empatie

Hľadáme tie správne prepojenia, ktoré vás dovedú až k vytúženému cieľu.

0
rokov

sme tu pre vás

0
detí

sa vďaka nám narodilo

0
rodinám

so vzácnym ochorením sme pomohli

Sme tu pre tých, ktorí nechcú len dúfať

Čerpáme z našich dlhoročných skúseností a dobre vieme, že každý príbeh je iný a každý si zaslúži pochopenie a individuálny prístup.

Ostrava, Brno

MUDr. Lenka Hromadová

Primárka a vedúca lekárka IVF

lhromadova@repromeda.cz

Brno

MUDr. Alena Filková

IVF špecialistka, lekárka

afilkova@repromeda.cz

Brno

Dr. Larysa Datsiuk

IVF špecialistka, lekárka

ldatsiuk@repromeda.cz

Brno

MUDr. Martin Maděrka, Ph.D.

IVF špecialista, lekár

mmaderka@repromeda.cz

Brno

MUDr. Zuzana Felsingerová

IVF špecialistka, lekárka

zfelsingerova@repromeda.cz

Ostrava

MUDr. Veronika Pasnišin

IVF špecialistka, lekárka

vpasnisin@repromeda.cz

Na svet sme pomohli už 6 000 deťom

Kryštof

31 júla, 2023

Drahá Repromeda, vďaka tebe sa k nám 5. mája pripojil Kryštof. Ďakujeme za obe deti! L+L

Kristýnka

17 júla, 2023

Keď sme s manželom začali riešiť IVF, na odporúčanie sme zvolili Vašu kliniku a teraz vieme, že to bolo najlepšie rozhodnutie. Na prvú schôdzku som šli plní očakávania a zároveň s nervozitou z toho, čo nás čaká.

Natálka

29 júna, 2023

Ďakujeme za splnenie nášho sna. Ďakujeme za našu malú Natálku. Na vloženie embrya sme boli 2.8.2022. Tehotenstvo prebiehalo hladko. Neboli žiadne väčšie komplikácie. 13.4.mi odtiekla plodová voda a 15.4.bol náš poklad na svete akútnym cisárskym rezom. Natálka vážila 3560 gramov. Pri odchode z pôrodnice merala 50cm. V pôrodnici zistil pán doktor dyspláziu bedrových kĺbov (bohužiaľ sa to vraj dedí väčšinou, takže to má po mne), ale lepší sa nám to a verím, že čoskoro budeme môcť byť bez perinky. Každopádne sme veľmi vďační za to, že ju máme a za to patrí najväčšia vďaka Vám

Dohodnite si s nami nezáväznú konzultáciu

A urobte prvý krok na ceste za dieťaťom. Lekár s vami prediskutuje všetko, čo vás zaujíma, a navrhne vám ďalší postup.

Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842
Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842

Zobraziť na mape

Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983

Zobraziť na mape

Splňte si sen o kompletní rodině

Chcete se objednat nebo na něco zeptat? Vyplňte následující formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

* Povinné položky
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Splňte si sen o kompletnej rodine

Chcete sa objednať alebo na niečo opýtať? Vyplňte nasledujúci formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

* Povinné položky
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

1. Vstupné konzultácie

Vstupná konzultácia je bránou do celej IVF liečby. Počas 45 až 60 minút s vami lekár preberie rodinnú aj osobnú anamnézu a prejde všetky vyšetrenia, ktoré už máte za sebou. Na základe týchto informácií vám navrhneme ďalší postup. Dozviete sa aj približné ceny vrátane možnosti úhrad zo zdravotného poistenia.

Na konzultáciu budete mať možnosť opýtať sa na všetko, čo vás zaujíma, preto odporúčame, aby ste prišli spolu s partnerom. Nemusíte mať strach, že by sme vás zavalili odbornými termínmi, lekár vám všetko vysvetlí zrozumiteľne a jasne.

Vašu liečbu po celú dobu povedie jeden tzv. strategický lekár, na ktorého sa môžete obracať so všetkými svojimi požiadavkami, prianiami i otázkami. Niektoré čiastkové výkony však môžu vykonávať aj iní, rovnako skúsení lekári. K dispozícii vám budú aj naše denné koordinátorky, ktoré vás celou liečbou budú sprevádzať.

Najčastejšie sa pýtate

Prečo nemôže môj strategický lekár vykonávať všetky vyšetrenia a zákroky?
Pravdou je, že túto požiadavku počúvame veľmi často. Radi by sme vám vyhoveli, ale každá žena má iný menštruačný cyklus a iný priebeh liečby, preto nie je možné naplánovať celú liečbu dopredu spolu so službami konkrétneho lekára. Môžete sa ale spoľahnúť na to, že váš strategický lekár je vám po celú dobu liečby k dispozícii. Pokiaľ vám nie je čokoľvek jasné, máte pochybnosti alebo akékoľvek prianie, môžete sa naň kedykoľvek obrátiť.

8. Po transfere

Po transfere si doprajte pokoj a pohodlie a aplikujte lieky podľa odporúčaní lekárov. Pokiaľ sa u vás do 14 dní od prenosu embrya nedostaví menštruácia, môžete si doma urobiť tehotenský test. My vám po 14 dňoch od transferu zavoláme, spýtame sa na výsledky testu a spoločne sa dohodneme na ďalšom postupe. Pokiaľ je test pozitívny, pozveme vás na odber krvi a ultrazvukové vyšetrenie.

Tehotenstvo vzniknuté asistovanou reprodukciou je dobré najmä na začiatku sledovať, preto budú prvé vyšetrenia do potvrdenia srdcovej akcie plodu prebiehať u nás. Pokiaľ bude všetko v poriadku, odovzdáme vás následne späť do starostlivosti vášho ošetrujúceho gynekológa, kam budete dochádzať do tehotenskej poradne.

Najčastejšie sa pýtate

Prečo si nemôžem tehotenský test urobiť skôr ako po 14 dňoch od transferu?
V priebehu IVF liečby aplikujete rad liekov, ktoré môžu skresľovať výsledok, či už smerom k falošnej pozitivite alebo falošnej negativite. Vykonaním testu až po 14 dňoch sami seba ušetríte zbytočného stresu, ktorý by z falošných výsledkov mohol nastať.

Nemôžem chodiť na všetky ďalšie kontroly do Repromedy? Už som si tu zvykla.
Bohužiaľ to nejde. Veľmi radi by sme vám vyhoveli, ale nie sme registrujúcim gynekologickým zariadením a nemôžeme vykonávať tehotenskú poradňu. V kontakte ale zostaneme, nemusíte sa báť. Po pôrode po vás budeme chcieť vyplniť všetky dôležité informácie o bábätku a keď budete chcieť, pošlite nám referenciu alebo fotku bábätka. A kto vie, možno sa u nás za pár mesiacov alebo rokov stretneme znova. Skrátka tu pre vás budeme vždy, keď nás budete potrebovať.

Zase jedna čiarka. Čo mám teraz robiť?
Niekedy veci bohužiaľ nejdú tak, ako si to predstavujeme a dobré správy neprídu moment, keď to najviac chceme. Nebojte sa, nie ste v tom sami. Ani IVF liečba bohužiaľ nie je 100% úspešná. Úspešnosť IVF sa líši v závislosti od rôznych faktorov, ako je váš vek, zdravotná kondícia i psychické rozpoloženie.

Robte, čo cítite, že je správne. Kričte, plačte, mlčte, rozprávajte sa o tom. Dajte priestor všetkým vašim pocitom. Ale neviňte sami seba. Pokiaľ sa o tom chcete rozprávať s psychológom alebo naším personálom, radi vám v tomto ohľade budeme k dispozícii.

Bol to môj prvý IVF neúspech, mám niečo zmeniť v liečbe?
V prípade prvého či druhého IVF neúspechu sa nič nedeje. Nemusíte nič meniť. Pokiaľ sa ale pýtate, čo ešte môžete urobiť, aby nabudúce na tehotenskom teste boli dve čiarky, máme pre vás niekoľko tipov.

Skúste test receptivity endometria beREADY, ktorý zistí vaše presné implantačné okno a určí ideálny čas vášho ďalšieho transferu. Vyskúšať môžete aj test EndomeTRIO, ktorý podobne ako test beREADY stanovuje implantačné okno. Okrem toho ale tiež analyzuje bakteriálnu rovnováhu endometria a odhalí baktérie spôsobujúce chronický zápal.

Veríte v celostný prístup? My tiež. Alternatívna medicína možno nie je to, čo vždy zaručí materstvo. Je ale vhodným doplnkom metód západnej medicíny a môže skutočne výrazne zlepšiť váš zdravotný stav.

Viac o alternatívnych metódach

Opakovane sa nám nedarí, čo teraz?

Môže sa stať, že vám lekár ponúkne možnosť liečby s využitím darovaných pohlavných buniek. Vieme, že toto rozhodnutie si vyžaduje čas a že si ho budete musieť starostlivo premyslieť. Neponáhľajte sa na seba. Všetko príde vtedy, keď bude ten pravý čas.

7. Transfer embryá

Prenos embrya do maternice je jedným z najdôležitejších krokov v IVF liečbe. Zjednodušene ho môžeme popísať ako prenos embrya tenkou kanylou cez krčok maternice do maternice. Zákrok je krátky, väčšinou bezbolestný a vykonáva sa na transferovej izbičke pri relaxačnej hudbe. Pri transfere môžete sledovať videozáznam prenosu vybraného embrya a pri zákroku môže byť aj váš partner.

Embrya je ideálne zaviesť do maternice v štádiu blastocysty. To je 5.–6. deň od oplodnenia vajíčok spermiami. Jednou variantou je vykonať tzv. čerstvý transfer, druhým variantom je tieto embryá zamraziť a transferovať ich až v ďalšom cykle (tzv. kryoembryotransfer – KET). Práve druhú možnosť v Repromede preferujeme.

Vhodným doplnkom pred aj po transfere je akupunktúra. Pred transferom vás príjemne naladí a uvoľní oblasť malej panvice pre ľahšie zavedenie embrya. Po transfere sa pomocou akupunktúry pracuje s cirkuláciou krvi do maternice, čím sa podporí výživa a správny vývoj embrya. Okrem toho sa príjemne zrelaxujete.

Čo ak sa uchytenie embrya opakovane nedarí?

Môže sa stať, že aj napriek radu testov, podľa ktorých uchyteniu embrya nič nebráni, sa uchytenie opakovane nedarí. Problém môže spôsobovať sliznice maternice, ktorá nemusí byť na transfer dostatočne pripravená. V tomto smere vám môže pomôcť test beReady alebo EndomeTRIO.

 • Na základe analýzy vzorky steru z maternice určí test beREADY vaše individuálne implantačné okno a stanoví tak optimálny čas pre embryotransfer.
 • Test EndomeTRIO z jednej vzorky sliznice maternice vykoná súčasne tri testy. Okrem stanovenia implantačného okna analyzuje aj bakteriálnu rovnováhu endometria a odhalí baktérie spôsobujúce chronický zápal.
 • Zvýšiť šance na uhniezdenie embrya a následné otehotnenie môže pomôcť špeciálne kultivačné médium EmbryoGlue. Toto médium je vyvinuté tak, aby napodobňovalo podmienky v maternici ženy a zároveň funguje ako „lepidlo“ EmbryoGlue obsahuje všetky živiny potrebné na optimálny vývoj embryí a pri transfere pomáha s prichytením k stene maternice.

Najčastejšie sa pýtate

Prečo v Repromede preferujete kryoembryotransfer alebo KET?
Hlavným dôvodom je vyššia úspešnosť liečby. Prečo tomu tak je? K vyššej úspešnosti prispieva časové odloženie transferu do nasledujúcich prirodzených cyklov ženy, ktoré už nie sú zaťažené hormonálnou stimuláciou (nutnou na odber vajíčok). V nasledujúcich cykloch sme tak spravidla schopní dosiahnuť lepšiu pripravenosť sliznice maternice na prijatie embrya. Ďalším dôvodom je využitie preimplantačného genetického testovania embryí, ktoré vykonávame v súčasnosti u väčšiny našich pacientov. V tomto prípade je KET z časových dôvodov jedinou možnosťou. Počas odloženého transferu v našom genetickom laboratóriu vyšetríme embryá. V nasledujúcom cykle transferujeme to najperspektívnejšie z nich.

Je embryotransfer bolestivý?
U väčšiny žien sa jedná o ambulantný nebolestivý výkon. U niektorých žien môže byť krčok maternice zúžené z dôvodu vývojovej chyby maternice alebo ako následok prekonaného zápalu či operácie. V takom prípade môže byť transfer mierne nepríjemný.

Prečo v Repromede prenášate pri embryotransfere iba jedno embryo?
Pretože vieme, že transfer dvoch alebo viacerých embryí nezvyšuje pravdepodobnosť otehotnenia, zvyšuje iba pravdepodobnosť viacpočetného tehotenstva. Prenesením jedného embrya tak bránime vzniku viacpočetného tehotenstva, ktoré predstavuje riziko ako pre ženu, tak aj pre deti.
O počte transferovaných embryí rozhoduje finálne pár po konzultácii s lekárom. Sme ale veľmi radi, že priemerný počet transferovaných embryí na našej klinike je dlhodobo 1,0. Našim cieľom totiž nie je iba vaše tehotenstvo, ale zdravé bábätko vo vašom náručí. Len tak môžeme byť s našou prácou spokojní aj my sami.

Môžem mať po transfere jedného embrya dvojčatá?
Pri transfere jedného embrya môže k viacpočetnému tehotenstvu dôjsť iba v prípadoch jednovaječných dvojčiat, ktoré vzniknú rozdelením pôvodne jedného transferovaného embrya.

S akou pravdepodobnosťou otehotniem?
Pravdepodobnosť otehotnenia po transfere jedného embrya vyšetreného PGT je až 58 %. Vo väčšine cyklov je však získaných viac perspektívnych embryí. Približne 7 z 10 párov stačí na dosiahnutie tehotenstva iba jeden IVF cyklus. Počas 4 IVF cyklov u nás otehotnie 99% párov.

6. Kryokonzervácia

Ako kryokonzerváciu označujeme zmrazenie kvalitných embryí pre budúce použitie. Takto zamrazené embryá je možné uchovávať aj niekoľko desiatok rokov, potom ich rozmraziť a následne preniesť do maternice.

Súčasnou technikou kryokonzervácie, ktorá sa používa na všetkých moderných pracoviskách je tzv. vitrifikácie. V jej priebehu dochádza v priebehu pár sekúnd k prudkému ochladeniu embryí na finálnu teplotu -196 °C, pri ktorej sa následne bunky uchovávajú.

Medzi prvými v Českej republike sme v roku 2020 zaviedli otvorený systém vitrifikácie. Vďaka tejto technike je úspešnosť rozmrazenia po vitrifikácii ešte výrazne vyššia a môžeme tak využívať všetky výhody, ktoré nám prináša kryoembryotransfer (KET).

Najčastejšie sa pýtate

Prečo sa vlastne embryá mrazia?
Vďaka veľmi vysokej úspešnosti zavádzame pri embryotransfere vždy iba jedno embryo. Dôvodom je najmä snaha o zníženie pravdepodobnosti vzniku viacpočetného tehotenstva, ktoré býva rizikové. Zostávajúce embryá, ktoré spĺňajú podmienky pre kvalitné uchovanie v zmrazenom stave, je možné zmraziť na neskoršie použitie – tzv. kryoembryotransfer.

Sú naozaj rozmrazené embryá rovnako kvalitné ako tie čerstvé? Nemusíme sa báť, že sa nejako poškodí?
Na rozdiel od predtým používanej metódy pomalého zmrazenia, pri vitrifikácii nevznikajú žiadne ľadové kryštáliky, ktoré by mohli bunky poškodiť. Bunky sú navyše uložené v špeciálnych médiách, ktoré ich chránia pred vonkajšími vplyvmi. Aj po rozmrazení sú tak embryá vo výbornom stave.

5. Oplodnenie vajíčok a kultivácia

Vo chvíli, keď máme odobraté pohlavné bunky, sa presunieme do embryologického laboratória. Tu prebieha tzv. umelé oplodnenie. Embryológ vykoná hodnotenie kvality vajíčok a následne každé vajíčko oplodní jednou spermiou. Oplodzovanie je dnes štandardne vykonávané aktívnymi mikromanipulačnými metódami (ICSI, PICSI), ktoré výrazne zvyšujú úspešnosť vzniku embryí.

Našim klientom ponúkame balíček SpermPacket (na oplodnenie) obsahujúci vhodnú kombináciu metód. Tento balíček zahŕňa ICSI či PICSI a selekciu optimálnych spermií, ktorá sa vykonáva dvoma spôsobmi – MACS alebo Fertile chip.

Spôsob výberu optimálnych spermií volíme na základe predchádzajúcich laboratórnych vyšetrení, potrieb pacientov a aktuálnych parametrov spermiogramu. Metóda MACS odstráni zo vzorky ejakulátu defektné spermie s fragmentovanou DNA. Metóda Fertile chip šetrne vytriedi spermie s najvyššou pohyblivosťou a životaschopnosťou.

Kultivácia embryí

Po oplodnení vajíčka spermiami embryológovia vaše embryá sledujú a starajú sa o ich úspešný vývoj. Embryo kultivujeme 5 až 6 dní do štádia blastocystu. Našim klientom ponúkame využitie moderných inkubátorov MIRI Time-lapse. Tieto inkubátory zaisťujú embryám tú najlepšiu starostlivosť, poskytujú oddelený priestor na kultiváciu a súčasne kontinuálne zaznamenávajú ich vývoj prostredníctvom integrovanej kamery. Vzhľadom na to, že nie je potrebné ich vybratie z inkubátora za účelom kontroly pod mikroskopom, nedochádza ku kolísaniu parametrov kultivačných podmienok.

V cykloch s plánovaným prevedením preimplantačného genetického testovania (PGT) je 5. – 6. deň vývoja odobraných niekoľko buniek z embrya a táto vzorka je testovaná v genetickom laboratóriu. Embryá sa medzitým vitrifikujú (zmrazia).

Najčastejšie sa pýtate

Čo je klasické alebo konvenčné IVF a prečo ho už využívame len minimálne?
Ide o metódu, pri ktorej sa umiestnia vajíčka a spermie do „skúmavky“ a bez ďalšieho zásahu embryológa sa čaká, či dôjde k samovoľnému oplodneniu. Táto pôvodná metóda má ale relatívne nízku úspešnosť a bola teda viac-menej nahradená metódami ICSI a PICSI.

V čom spočíva metóda ICSI?
Metóda ICSI je najpoužívanejšia mikromanipulačná technika, pri ktorej embryológovia do každého vajíčka aktívne prenesú jednu spermiu.

Pre koho je metóda PICSI vhodná a ako presne funguje?
Metóda PICSI je pre vás vhodná, ak bol podiel oplodnených vajíčok metódou ICSI v minulých cykloch nízky, embryá sa nevyvíjali optimálne alebo došlo k potratu. Hlavnú úlohu v metóde PICSI zohráva hyaluronan, ktorý je dôležitou prirodzenou súčasťou obalov vajíčka. Hlavička zrelej spermie nesie špecifický receptor, ktorý umožňuje jej väzbu na práve na hyaluronan. Pri metóde PICSI tak embryológ vyberá pre mikromanipulačné oplodnenie tie spermie, ktoré vykazujú pozitívnu väzbu na gél s hyaluronanom.

4. Odber vajíčok a spermií

Odber vajíčok

Po ukončení hormonálnej stimulácie prichádza na rad odber vajíčok, tzv. punkcia. Prebieha nalačno v celkovej anestézii a obvykle netrvá dlhšie ako 10 minút.

Obsah folikulov odoberie lekár pod ultrazvukovou kontrolou pomocou punkčnej ihly. Na odber vajíčok používame veľmi tenkú ihlu, ktorá je vďaka výrazne menšiemu priemeru špičky šetrnejšia pri prieniku do tkanív a minimalizuje tak riziko komplikácií.

V odobranej folikulárnej tekutine následne embryológovia vyhľadávajú vajíčka, ktoré sú ešte v ten istý deň oplodnené a stanú sa z nich embryá.

Po odbere sa krátko dospíte a oddýchnete si. Môžete si tiež dať čaj a niečo na zub. Už za hodinu po odbere môžete v sprievode odísť domov a vrátiť sa k bežným činnostiam. Deň po anestézii nedoporučujeme viesť.

Najčastejšie sa pýtate

Kedy a ako odber vajíčok prebehne?
Presný deň odberu stanoví lekár na základe ultrazvukových vyšetrení. 34 až 36 hodín pred punkciou je nutné aplikovať Ovitrelle. Ovitrelle je laboratórne vyrobený hormón, ktorý sa aplikuje vpichom do kožnej riasy v podbrušku. Nemusíte mať strach, že by ste zabudli – pošleme vám SMS s upozornením, že je ten pravý čas.

Aký režim je potrebné dodržať pred odberom vajíčok?
Od polnoci pred odberom nič nejedzte, nepite a nefajčite. Ráno v deň punkcie sa potom dostavte k nám na kliniku.

Aké sú výhody použitia tenkej ihly?
Ihla značky Kitazato, ktorú používame pri punkcii, má priemer špičky iba 0,912 mm (na rozdiel od bežne využívaných 1,149 mm). Pre pacientky je použitie tejto ihly bezpečnejšie a menej bolestivé. Komfort liečby zvyšuje aj menšia spotreba analgetík a anestetík. Laserová úprava špičky ihly zaisťuje bezpečnejší prístup k folikulu a menší odpor okolitého tkaniva.

Odber spermií

Odber spermií prebieha masturbáciou do sterilnej nádobky po dvoch až trojdňovej pohlavnej abstinencii. Dlhšia abstinencia nie je žiaduca, nemusela by priniesť očakávaný výsledok.

Ak by vám odber spermií spôsobil problémy, môžete do odberovej miestnosti v spoločnosti partnerky. Prípadne môžete spermie po predchádzajúcom dohovore doniesť aj z domova. Odovzdať ho ale musíte priamo vy, nie vaša partnerka.

3. Hormonálna stimulácia

Súčasťou každého IVF cyklu je hormonálna stimulácia, ktorá spôsobí, že vo vaječníkoch ženy dozreje vyšší počet vajíčok ako v prirodzenom cykle.

So stimuláciou začíname 2. až 3. deň menštruačného cyklu a dohromady trvá 10 až 12 dní. Aplikácia stimulačných liekov nie je nijako zložitá. S prvou dávkou vám pomôže sestrička, ďalšiu už zvládnete bez problému sama doma.

Počas stimulácie budete dochádzať na pravidelné kontroly, na ktorých lekár pomocou ultrazvuku a vyšetrení z krvi kontroluje, či všetko prebieha bez problémov. Presné termíny kontrol stanovuje lekár podľa vašej situácie.

Už niekoľko rokov používame na hormonálnu stimuláciu vysoko kvalitný preparát Gonal F, ktorý sa aplikuje vo forme pera a je obľúbený pre svoju pohodlnú aplikáciu a vysokú účinnosť.

Pozrite sa, ako na aplikáciu liekov:

Vypočuť si môžete aj náš podcast o hormonálnej stimulácii:

Najčastejšie sa pýtate

Nie je to všetko strata času? Než sa dočkám výsledkov, už môžem podstupovať IVF a byť čoskoro tehotná.
Veríme, že je to presne naopak. Naším cieľom je šetriť váš čas aj peniaze. Nechceme vás vystavovať aj mesiacom zbytočnej neistoty a neúspešných pokusov o tehotenstvo. Niekedy tieto pokusy navyše končia skorým potratom, čo znamená ďalšiu stratu času, ktorú potrebujete pre regeneráciu ako po psychickej, tak aj fyzickej stránke. Snažíme sa všetky testy vykonať v čo najkratšom možnom čase a na základe výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení odporučiť vhodný postup priamo pre vás.

Najčastejšie sa pýtate

Má hormonálna stimulácia negatívny vplyv na organizmus?
K najväčšej hormonálnej záťaži organizmu ženy dochádza v priebehu tehotenstva. Pri hormonálnej stimulácii spojenej s IVF liečbou dosahujú hladiny hormónov iba zlomku týchto hodnôt. Pokiaľ je stimulácia ženy vedená správne, nemá negatívne dopady na organizmus.

Čo je hyperstimulačný syndróm (OHSS)?
Ako OHSS označujeme nadmernú reakciu vaječníkov na hormonálnu stimuláciu. Tento stav sa prejavuje bolesťou v podbrušku, ktorá je spôsobená zväčšením vaječníkov a tvorbou voľnej tekutiny v brušnej dutine. Môžu sa objaviť aj pocity na zvracanie alebo zvracanie a hnačka. Práve pravidelné a starostlivé monitorovanie celej stimulácie je prevenciou vzniku OHSS.

Ako často sa hyperstimulačný syndróm (OHSS) vyskytuje?
S rozvojom moderných stimulačných preparátov sa riziko hyperstimulačného syndrómu (OHSS) významne znížilo. Teraz sa tieto prípady vyskytujú v zlomkoch percenta.

Je stimulácia a pichanie hormónov bolestivé?
Injekcie pomocou pera sa pichajú do podkožia (rovnako ako inzulín) a nie sú bolestivé. Ku koncu stimulácie môžete pociťovať tlak v podbrušku asi ako pred menštruáciou.

Prečo sa doplatky na stimulačné preparáty tak líšia?
Okrem rekombinantných preparátov, ktoré sú vyrábané v laboratóriu, existujú aj preparáty močového pôvodu, ktoré sa získavajú z moču menopauzálnych žien.
Ide o vysoko čistené lieky, ktoré však nezaručujú kvalitu stimulácie s takou spoľahlivosťou a presnosťou, ktorú chceme na našom pracovisku ponúkať. Doplatky na urinálne preparáty sú síce rádovo nižšie, ale zatiaľ nás žiadna klinická štúdia ani naše skúsenosti nepresvedčili, aby sme urinálne preparáty odporúčali ako prvú voľbu.

Ktorým dňom sa myslí prvý deň cyklu?
Ide o prvý deň menštruácie, teda silného menštruačného krvácania. Slabé krvácanie nie je za začiatok cyklu považované. Ak začnete krvácať večer po 20. hodine, potom je za prvý deň menštruácie považovaný až nasledujúci deň.

Prečo musím počas stimulácie dochádzať na kontroly?
Reakcie organizmu na stimuláciu môžu byť individuálne – v závislosti od vášho veku, hmotnosti, zásoby vajíčok a typu stimulačného preparátu. V jej priebehu preto všetko starostlivo monitorujeme. Na kontrolách lekár sleduje odozvu vaječníkov pomocou ultrazvukového vyšetrenia
av prípade potreby zisťuje hladinu hormónov odberom krvi.

2. Vyšetrenie páru

V Repromede neveríme na jeden univerzálny postup pre všetkých. Sme totiž presvedčení, že každý pár je unikátny. Spoločne pre vás nájdeme vhodnú liečbu s minimálnym rizikom komplikácií as tou najväčšou pravdepodobnosťou úspechu. K tomu ale potrebujeme v úvode urobiť niekoľko vyšetrení.

Vyšetrenie ženy

U žen sa zameriavame predovšetkým na ultrazvukové vyšetrenie malej panvy, na vyšetrenie hormónov a genetické vyšetrenie.

 • Ultrazvukové vyšetrenie malej panvy a gynekologické vyšetrenie
  Ide o vyšetrenie, ktoré poznáte z bežných prehliadok u svojho gynekológa. Ultrazvuk vykonávame cez brušnú stenu alebo pomocou vaginálnej ultrazvukovej sondy a hodnotíme počas neho tvar maternicovej dutiny a postavenie vaječníkov a vajíčkovodov.
 • Vyšetrenie ženských pohlavných hormónov
  Vyšetrenie vykonávame odberom vzorky krvi, a to s ohľadom na fázu menštruačného cyklu. Zo získaného hormonálneho profilu zistíme presnú hladinu pohlavných hormónov, ktorá nám okrem iného pomôže určiť zásobu vajíčok.
 • Vyšetrenie hormónov štítnej žľazy
  Vyšetrenie hormónov štítnej žľazy sa vykonáva aj z krvi a určí stav hormónov TSH, fT4, fT3, anti TPO a anti TG.
 • Testy na pohlavne prenosné choroby
  Test vykonávame, aby sme predišli prípadným komplikáciám, ktoré môžu pohlavné choroby pri počatí spôsobovať. Zahŕňajú detekciu Hepatitis B, Hepatitis C, Syfilis a HIV.
 • Imunologické vyšetrenie
  Niektoré páry môžu mať imunologické príčiny neplodnosti, preto je aj toto vyšetrenie dôležité a pomôže nám v stanovení ďalšieho postupu. V prípade potreby vám odporučíme ďalšie vyšetrenie, prípadne konzultáciu s reprodukčným imunológom.
 • Genetické vyšetrenie
  U párov, ktoré majú problém s počatím, sa často vyskytujú štrukturálne chromozómové chyby. Tie môžeme odhaliť pomôcť genetického vyšetrenia.
  Stanovenie karyotypu je základným genetickým vyšetrením, ktorým u nás prejde každý pár. Ponúkame ale aj pokročilejšie genetické vyšetrenia – PANDA Infertility a PANDA Carrier.
 • Test priechodnosti vajíčkovodov a hysteroskopia
  Tento test vykonávame iba v indikovaných prípadoch.

Najčastejšie sa pýtate

Nie je to všetko strata času? Než sa dočkám výsledkov, už môžem podstupovať IVF a byť čoskoro tehotná.
Veríme, že je to presne naopak. Naším cieľom je šetriť váš čas aj peniaze. Nechceme vás vystavovať aj mesiacom zbytočnej neistoty a neúspešných pokusov o tehotenstvo. Niekedy tieto pokusy navyše končia skorým potratom, čo znamená ďalšiu stratu času, ktorú potrebujete pre regeneráciu ako po psychickej, tak aj fyzickej stránke. Snažíme sa všetky testy vykonať v čo najkratšom možnom čase a na základe výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení odporučiť vhodný postup priamo pre vás.

Vyšetrenie muža

U mužov je zásadný spermiogram, na základe ktorého navrhneme ďalší postup, a genetické a hormonálne vyšetrenia.

 • Spermiogram – Vyšetrenie mužskej plodnosti vychádza zo spermiogramu, teda z analýzy ejakulátu. Ide o úplne prvé vyšetrenie a je zbytočné vykonávať akékoľvek podrobné vyšetrenia u ženy bez toho, aby sme poznali výsledky spermiogramu.
  Po dohovore s lekárom môžete zvoliť diagnostický balíček SpermPacket, ktorý poskytne ucelený obraz o plodnosti muža. Ten zahŕňa:

  • spermiogram,
  • halosperm – stanovenie fragmentácie DNA v spermiách, teda miery poškodenia DNA ,
  • vyšetrenie oxidatívneho stresu v ejakuláte – jeden z testov hodnotiacich reprodukčnú schopnosť spermií,
  • immasperm – zistenie percentuálneho zastúpenia zrelých spermií v ejakuláte.
 • Genetické vyšetrenie
  U párov, ktoré majú problém s počatím, sa často vyskytujú štruktúrne chromozómové chyby, ktoré odhalíme pomocou genetického vyšetrenia. Stanovenie karyotypu je základným genetickým vyšetrením, ktorým u nás prejde každý pár. Ponúkame ale aj pokročilejšie genetické vyšetrenia – PANDA Infertility a PANDA Carrier.
 • Imunologické vyšetrenie
  Niektoré páry môžu mať imunologické príčiny neplodnosti, preto je aj toto vyšetrenie dôležité a pomôže nám v stanovení ďalšieho postupu. V prípade potreby vám odporučíme ďalšie vyšetrenie, prípadne konzultáciu s reprodukčným imunológom.
 • Urologické vyšetrenie
  Vykonáva sa iba v indikovaných prípadoch, ak u muža zistíme závažnejšiu poruchu spermiogramu.

Najčastejšie sa pýtate

Čo spermiogram vyšetruje?
Medzi základné parametre vyšetrenia spermií patrí stanovenie objemu, pH, skvapalnenie, ďalej potom stanovenie počtu spermií, ich pohyblivosti a tvar (morfológia).

Aké môžu byť výsledky spermiogramu?
Vyšetrenie môže potvrdiť alebo vylúčiť patológie spermií, nemôže ale potvrdiť, že muž je skutočne plodný. Plodnosť je daná interakciou medzi mužskými a ženskými faktormi plodnosti či neplodnosti. Aj keď má muž spermiogram úplne fyziologický, nevylučuje to možnosť ďalších faktorov neplodnosti – napr. génových mutácií, ktoré môžu zabraňovať oplodneniu vajíčka.

Môžem doniesť vzorku ejakulátu z domu?
Áno, po dohovore je možné doviezť vzorku ejakulátu (v označenej nádobe vydanej klinikou) aj z domova. Musíte to však stihnú do hodiny od odberu.

1. Vstupné konzultácie

Vstupná konzultácia je bránou do celej IVF liečby. Počas 45 až 60 minút s vami lekár preberie rodinnú aj osobnú anamnézu a prejde všetky vyšetrenia, ktoré už máte za sebou. Na základe týchto informácií vám navrhneme ďalší postup. Dozviete sa aj približné ceny vrátane možnosti úhrad zo zdravotného poistenia.

Na konzultáciu budete mať možnosť opýtať sa na všetko, čo vás zaujíma, preto odporúčame, aby ste prišli spolu s partnerom. Nemusíte mať strach, že by sme vás zavalili odbornými termínmi, lekár vám všetko vysvetlí zrozumiteľne a jasne.

Vašu liečbu po celú dobu povedie jeden tzv. strategický lekár, na ktorého sa môžete obracať so všetkými svojimi požiadavkami, prianiami i otázkami. Niektoré čiastkové výkony však môžu vykonávať aj iní, rovnako skúsení lekári. K dispozícii vám budú aj naše denné koordinátorky, ktoré vás celou liečbou budú sprevádzať.

Najčastejšie sa pýtate

Prečo nemôže môj strategický lekár vykonávať všetky vyšetrenia a zákroky?
Pravdou je, že túto požiadavku počúvame veľmi často. Radi by sme vám vyhoveli, ale každá žena má iný menštruačný cyklus a iný priebeh liečby, preto nie je možné naplánovať celú liečbu dopredu spolu so službami konkrétneho lekára. Môžete sa ale spoľahnúť na to, že váš strategický lekár je vám po celú dobu liečby k dispozícii. Pokiaľ vám nie je čokoľvek jasné, máte pochybnosti alebo akékoľvek prianie, môžete sa naň kedykoľvek obrátiť.