Prekoncepčné testovanie

Predkoncepčné testovanie

Umožňuje určiť genetickú kompatibilitu páru, ale aj odhaliť príčinu opakovaných neúspešných pokusov o otehotnenie. Testovanie prebieha ešte pred počatím z odobraných vzoriek krvi.

Predkoncepčné testovanie

Umožňuje určiť genetickú kompatibilitu páru, ale aj odhaliť príčinu opakovaných neúspešných pokusov o otehotnenie. Testovanie prebieha ešte pred počatím z odobraných vzoriek krvi.

Karyotyp

Prehrať video

Karyotypizácia človeka, určenie chromozómovej skladby jedinca, je základným genetickým testom, ktorý absolvujú všetci naši klienti. Je to preto, lebo niektorí ľudia môžu mať bez toho, aby o tom vedeli, chybnú chromozómovú výbavu. To môže spôsobiť neplodnosť, opakované potraty alebo narodenie dieťaťa s vývojovými chybami.

Pre koho je test vhodný?

Pre všetky páry, ktoré teraz alebo do budúcna plánujú bábätko

Približná cena

272 EUR na osobu. Podrobnejšie informácie nájdete v našom cenníku.

Ako to prebieha

Najskôr vám odoberieme krv. Z nej potom v cytogenetickom laboratóriu vyšetríme vašu chromozómovú výbavu a potom chromozómy zoradíme podľa veľkosti a charakteristických pruhov do jedného súboru. Tomuto procesu sa hovorí stanovenie karyotypu. Výsledky budete poznať zhruba za 2–3 týždne od odobratia krvi.

Objednajte sa na vyšetrenie karyotypu

A zvýšte svoje šance na budúce úspešné počatie.

PANDA Infertility

Prehrať video

Ide o genetický test z odobranej vzorky krvi. Umožňuje vyšetriť stovky mutácií a variantov v DNA, ktoré zapríčiňujú najčastejšie genetické ochorenia alebo majú významný vplyv na plodnosť a úspešný priebeh tehotenstva.

Pre koho je test vhodný?

 • Pre páry, ktoré sa neúspešne snažia o bábätko a chcú sa dozvedieť viac o svojom genetickom zdraví
 • Pre páry, u ktorých sa v rodine vyskytuje závažné genetické ochorenie
 • Pre páry, ktorým sa nedarí otehotnieť alebo majú skúsenosť s opakovanými potratmi

Testovanie je vhodné ako pre páry využívajúce pomoc asistovanej reprodukcie, tak aj pre tých, ktorí sa snažia alebo chcú snažiť o dieťa spontánne. Aj napriek tomu, že sú obaja partneri na prvý pohľad zdraví, môžu byť prenášačmi genetickej choroby.

Približná cena

435 EUR na osobu.

Cenník

Čo PANDA Infertility vie?

 • Vie odhaliť 4 najčastejšie zriedkavé ochorenia: cystickú fibrózu, spinálnu muskulárnu atrofiu, hluchotu a syndróm fragilného X.
 • Zároveň testuje gény, ktoré nám poskytnúť ďalšie informácie o:
  • príčinách neplodnosti muža alebo ženy, o stupni odozvy vaječníkov na hormonálnu stimuláciu alebo o rizikách spojených s podávaním hormonálnej substitučnej terapie po zavedení embrya,
  • genetickej príčine neplodnosti alebo poruche vývoja embryí,
  • trombofilnej mutácii.

Ako to prebieha

Obom partnerom odoberieme krv, odovzdáme ju do genetického laboratória, kde naši genetici začnú vyšetrovať vytipované gény. Už pri vyšetrení 500 populačne najrizikovejších génov bývajú spravidla nájdené 1–2 mutované gény, to znamená, že je človek prenášačom 1–2 monogénnych ochorení. Vyšetrenie končí porovnaním mutovaných génov u oboch partnerov, na základe ktorého je určená genetická kompatibilita páru.

Objednajte sa na testovanie PANDA Infertility

A zvýšte svoje šance na budúce úspešné počatie.

PANDA Carrier

Prehrať video

Ide o rozšírený test PANDA Infertility, ktorý u každého z páru testuje až 110 klinicky najvýznamnejších recesívnych monogénnych ochorení s cieľom znížiť riziko narodenia bábätka so zdravotnou záťažou.

Pre koho je test vhodný?

 • Pre všetky páry, ktoré plánujú bábätko sa chcú dozvedieť viac o svojom genetickom zdraví
 • Pre páry, u ktorých sa v rodine vyskytuje závažné genetické ochorenie
 • Pre všetky páry, ktoré teraz alebo v budúcnosti plánujú založenie rodiny. Aj napriek tomu, že sú obaja partneri na prvý pohľad zdraví, môžu byť prenášačmi genetickej choroby.

Približná cena

653 EUR.

Cenník

Čo dokáže PANDA Carrier?

V stredoeurópskej populácii sa narodí približne 1–2 % detí s monogénnym ochorením. Genetický test PANDA nedokáže toto riziko úplne eliminovať, ale dokáže ho výrazne znížiť, a to približne 10-20x.

PANDA Carrier umožňuje diagnostiku:

 • 110 najčastejších monogénnych recesívnych ochorení,
 • genetické príčiny neplodnosti alebo poruchy vývoja embrya,
 • porúch plodnosti a ich liečby,
 • trombofilné mutácie.

Ako to prebieha

Pri vyšetrení obom partnerom odoberieme krv a odovzdáme ju do genetického laboratória, kde naši genetici začnú s testovaním. V súčasnej dobe testujeme gény pre 110 klinicky najvýznamnejších recesívnych monogénnych ochorení. Vyšetrenie končí porovnaním mutovaných génov u oboch partnerov a určením genetickej kompatibility páru.

Objednajte sa na testovanie PANDA Carrier

A zvýšte svoje šance na budúce úspešné počatie.

PANDA Exom

PANDA Exom je vyšetrenie najväčšieho rozsahu, ktoré možno v rámci testovania skrytých (recesívnych) mutácii páru ponúknuť. Test preveruje takmer všetky ochorenia so známou genetickou príčinou a maximálne znižuje riziko monogénneho ochorenia u potomkov. Výstupom testu je porovnanie zmutovaných génov u oboch partnerov (genetická zhoda) a prípadná identifikácia génu, ktorý nesú obaja partneri súčasne.

Pre koho je test vhodný?

Pre páry, ktoré plánujú bábätko a chcú sa dozvedieť viac o svojom genetickom zdraví
Pre páry, u ktorých sa v rodine vyskytlo závažné genetické ochorenie.
Pre všetky páry, ktoré teraz alebo v budúcnosti plánujú založenie rodiny. Aj napriek tomu, že sú obaja partneri na prvý pohľad zdraví, môžu byť prenášačmi genetickej choroby.

Približná cena

1 304 EUR.

Ako to prebieha

Aj toto vyšetrenie sa vykonáva zo vzoriek krvi odobratých obom partnerom, ktoré sa následne vyšetria v našom laboratóriu. Výsledkom je porovnanie zmutovaných génov u partnerov. Ak sa u páru zistí mutácia v rovnakom géne, a teda riziko postihnutia potomka, môžeme páru ponúknuť predimplantačné genetické testovanie na monogénne ochorenie (PGT-M).

Objednajte sa na testovanie PANDA Exom

A zvýšte svoje šance na budúce úspešné počatie.

Najčastejšie sa pýtate

PANDA Carrier dokáže všetko, čo PANDA Infertility, ale odhaľuje ďalších 106 najčastejších monogénnych recesívnych ochorení.

Testy odhaľujú prípadné genetické vlohy k dedičným chorobám, vrodené sklony k potrácaniu a umožnia predpovedať vývoj embrya. Pokiaľ za sebou máte opakované potraty a lekárom sa nedarí zistiť presný dôvod, u nás môžete získať nielen odpoveď, ale aj riešenie svojej situácie.

Výsledky genetického testu poskytujú jedinečné informácie o príčinách neplodnosti muža alebo ženy, o miere reakcie vaječníkov ženy na hormonálnu stimuláciu alebo o rizikách spojených s podávaním hormonálnej substitučnej liečby po vložení embrya. To umožňuje pacientom prispôsobiť liečbu viac na mieru.

Pokiaľ vyšetrením zistíme na oboch stranách vlohy pre niektoré z ochorení a hrozí jeho výskyt u potomkov, môžete sa spoľahnúť na pomoc umelého oplodnenia s využitím predimplantačného genetického testovania (PGT-M) embryí. Do maternice tak prenesieme len také embryo, ktoré neobsahuje mutovaný gén.

Áno aj nie. Je samozrejme možné dúfať v šťastie a pokúsiť sa o spontánne počatie, ale je potrebné následne sa otestovať na ochorenie prenatálne – teda počas tehotenstva.

V tomto prípade je však potrebné vziať do úvahy zvažovanie umelého ukončenia tehotenstva z dôvodu genetickej chyby alebo narodenia postihnutého dieťaťa. Toto riziko je vysoké.

Existujú navyše aj ochorenia, ktoré výrazne znižujú šancu na spontánne otehotnenie, prípadne výrazne zvyšujú riziká samovoľných potratov. Preto v Repromede odporúčame takým párom podstúpiť IVF s PGT-M.

PANDA Infertility vie odhaliť vlohy pre 4 najčastejšie zriedkavé ochorenia: cystická fibróza, spinálna muskulárna atrofia, hluchota a syndróm fragilného X.

Okrem cystickej fibrózy, spinálnej muskulárnej atrofie, syndrómu fragilného X a hluchoty sa sústredí aj na vrodené chyby metabolizmu, ako je napríklad fenylketonúria, poruchy zraku a sluchu alebo choroby pohybového aparátu a kože.
Testovanie PANDOU Carrier môžete znížiť riziko narodenia geneticky postihnutého dieťaťa 10–20×.

Nečakané prepojenie vedy, celostnej medicíny a empatie

Hľadáme tie správne prepojenia, ktoré vás dovedú až k vytúženému cieľu.

0
rokov

sme tu pre vás

0
detí

sa vďaka nám narodilo

0
rodinám

so vzácnym ochorením sme pomohli

Sme tu pre tých, ktorí nechcú len dúfať

Čerpáme z našich dlhoročných skúseností a dobre vieme, že každý príbeh je iný a každý si zaslúži pochopenie a individuálny prístup.

Brno

Mgr. Rostislav Navrátil, Ph.D.

Vedúci molekulárne-genetické laboratóriá

rnavratil@repromeda.cz

Brno

RNDr. Gabriela Tauwinklová

R&D raditelka

gtauwinklova@repromeda.cz

Brno

Mgr. Martina Pešáková

Riaditeľka embryologického laboratória

mpesakova@repromeda.cz

Brno

Mgr. David Kubíček, Ph.D.

Riaditeľ genetického laboratória

dkubicek@repromeda.cz

Brno

Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D.

R&D ředitel

mhornak@repromeda.cz

Brno

MVDr. Vlasta Linková

Vedúca cytogenetického laboratória

vlinkova@repromeda.cz

Na svet sme pomohli už 6 000 deťom

Kryštof

31 júla, 2023

Drahá Repromeda, vďaka tebe sa k nám 5. mája pripojil Kryštof. Ďakujeme za obe deti! L+L

Kristýnka

17 júla, 2023

Keď sme s manželom začali riešiť IVF, na odporúčanie sme zvolili Vašu kliniku a teraz vieme, že to bolo najlepšie rozhodnutie. Na prvú schôdzku som šli plní očakávania a zároveň s nervozitou z toho, čo nás čaká.

Natálka

29 júna, 2023

Ďakujeme za splnenie nášho sna. Ďakujeme za našu malú Natálku. Na vloženie embrya sme boli 2.8.2022. Tehotenstvo prebiehalo hladko. Neboli žiadne väčšie komplikácie. 13.4.mi odtiekla plodová voda a 15.4.bol náš poklad na svete akútnym cisárskym rezom. Natálka vážila 3560 gramov. Pri odchode z pôrodnice merala 50cm. V pôrodnici zistil pán doktor dyspláziu bedrových kĺbov (bohužiaľ sa to vraj dedí väčšinou, takže to má po mne), ale lepší sa nám to a verím, že čoskoro budeme môcť byť bez perinky. Každopádne sme veľmi vďační za to, že ju máme a za to patrí najväčšia vďaka Vám

Dohodnite si s nami nezáväznú konzultáciu

A urobte prvý krok na ceste za dieťaťom. Lekár s vami prediskutuje všetko, čo vás zaujíma, a navrhne vám ďalší postup.

Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842
Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842

Zobraziť na mape

Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983

Zobraziť na mape

Splňte si sen o kompletní rodině

Chcete se objednat nebo na něco zeptat? Vyplňte následující formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

* Povinné položky
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Splňte si sen o kompletnej rodine

Chcete sa objednať alebo na niečo opýtať? Vyplňte nasledujúci formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

* Povinné položky
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.