IVF: in-vitro fertilizace

1. Vstupná konzultácia a špecializovaná poradňa

Pri vstupnej konzultácii s vami preberie lekár anamnézu, prejde s vami všetky absolvovaná vyšetrenia a navrhne ideálny postup liečby.

Prečítať si viac

2. Vyšetrenie páru

Sú vykonaná základná klinické a laboratórne vyšetrenia, na základe ktorých sú individuálne odporúčané postupy prípadne ďalšie vyšetrenia.

Prečítať si viac

3. Hormonálna stimulácia a odber vajíčok

Súčasťou každého cyklu IVF je hormonálna stimulácia ženy, ktorá spôsobí dozretie vyššieho počtu vajíčok. Tie sa následne odoberú tenkou ihlou.

Prečítať si viac

4. Metódy oplodnenia

Štandardne využívame mikromanipulačné techniky injekcie spermie do vajíčka ICSI a PICSI, a to najmä pre ich vysokú úspešnosť.

Prečítať si viac

5. Embryotransfer

Embryotransfer je prenos embrya tenkou kanylou cez maternicové hrdlo do maternice. Zákrok sa robí v transferovej izbičke pri relaxačnej hudbe.

Prečítať si viac

6. Kryokonzervácia

Kryokonzervácia je zamrazenie embryí na budúce použitie. Takto zmrazené embryá sa dajú rozmraziť a preniesť do maternice, t. j. kryoembryotransfer.

Prečítať si viac

Cyklus IVF

Naša klinika ponúka širokú škálu liečebných metód a postupov. Špecializujeme sa najmä na liečbu neplodnosti a reprodukčnú medicínu.

Umelé oplodnenie (asistovaná reprodukcia) je označenie lekárskych postupov a metód, pri ktorých sa manipuluje s pohlavnými bunkami. V širšom význame slova sa pre súbor metód v rámci liečby neplodnosti používa výraz liečba IVF alebo cyklus IVF.

Cyklus IVF je označenie celého cyklu liečby, ktorý zahŕňa stimuláciu, odber vajíčok, oplodnenie spermiami a embryotransfer. Cyklus IVF hradia zdravotné poisťovne do maximálneho počtu štyroch cyklov a najneskôr do dňa 39. narodenín. Embryotransfer možno potom urobiť žene najneskôr do dňa 49. narodenín.

V užšom zmysle slova sa ako IVF (in vitro fertilizácia) označuje klasická metóda kultivácie, pri ktorej sa umiestnili vajíčka a spermie do "skúmavky" a čakalo sa, či nastane samovoľné oplodnenie. Táto pôvodná metóda však má relatívne nízku úspešnosť, a teda ju viac-menej nahradili metódy ICSI a PICSI.

Čo vám ponúkame

Zistite, čo všetko pre vás môžeme urobiť. Ďalšie služby nájdete tu.

Liečba neplodnosti

Zistíme príčinu vašej neplodnosti a nájdeme ideálnu liečbu, ktorá vás dovedie do vytúženého cieľa.

Genetika

Zvýšte si šancu na počatie zdravého dieťatka. Čaká na vás špičkovo vybavené laboratórium reprodukčnej genetiky.

Alternatívna medicína

Riešime problémy komplexne. Preto ponúkame tiež metódy alternatívnej liečby, ktoré zvýšia vašu šancu na otehotnenie.

Náhradné materstvo

Prevedieme vás celým procesom náhradného materstva, keď embryo biologických rodičov donosí náhradná matka.

Domluvte si nezávaznou konzultaci