IVF: in-vitro fertilizace

1. Vstupné konzultácie a špecializovaná poradňa

 Pri vstupnej kozultaci s vami preberie lekár anamnézu, prejde s vami všetky absolvovaná vyšetrenia a navrhne ideálny postup liečby.

Prečítať si viac

2. Vyšetrenie páru

 Sú vykonaná základná klinické a laboratórne vyšetrenia, na základe ktorých sú individuálne odporúčané postupy prípadne ďalšie vyšetrenia.

Prečítať si viac

3. Hormonálnej stimulácie a odber vajíčok

Súčasťou každého IVF cyklu je hormonálna stimulácia ženy, ktorá spôsobí dozretie viac vajíčok. Tie sú následne odobratá tenkou ihlou.

Prečítať si viac

4. Metódy oplodnenia

Štandardne využívame mikromanipulačné techniky injekcia spermie do vajíčka ICSI a PICSI, a to najmä kvôli ich vysokej úspešnosti.

Prečítať si viac

5. Embryotransfér

Embryotransfér je prenos embrya tenkú kanylou cez maternicové hrdlo do maternice. Zákrok sa vykonáva na transferovej izbičke pri relaxačnej hudbe.

Prečítať si viac

6. Kryokonzervácia

Kryokonzervácia je zamrazenie embryí pre budúce použitie. Takto zmrazené embryá sa dajú rozmraziť a preniesť do maternice - tj. Kryoembryotransfer.

Prečítať si viac

IVF cyklus

Naša klinika ponúka širokú škálu liečebných metód a postupov. Špecializujeme sa najmä na liečbu neplodnosti a reprodukčnú medicínu.

Umelé oplodnenie (asistovaná reprodukcia) je označenie pre lekárske postupy a metódy, pri ktorých dochádza k manipulácii s pohlavnými bunkami. V širšom slova zmysle sa pre súbor metód v rámci liečby neplodnosti užíva výraz IVF liečba alebo IVF cyklus.

IVF cyklus je označenie pre celý cyklus liečby, ktorý zahŕňa stimuláciu, odber vajíčok, oplodnenie spermiami a embryotransfér. IVF cyklus hradia zdravotné poisťovne do maximálneho počtu štyroch cyklov a najviac do dňa 39. narodenín. Embryotransfér možno potom vykonať žene najneskôr do dňa 49. narodenín.

V užšom slova zmysle sa ako IVF (In-vitro fertilizácia) označuje klasická metóda kultivácie, pri ktorej sa umiestnila vajíčka a spermie do "skúmavky" a čakalo sa, či dôjde k samovoľnému oplodneniu. Táto pôvodná metóda má ale relatívne nízku úspešnosť a bola teda viac menej nahradená metódami ICSI a PICSI.

Prezrite si služby, ktoré ponúkame.

Ponúkame kompletné služby asistovanej reprodukcie, ale aj ďalšie zdravotnícku a poradenskú starostlivosť. Sme schopní presne a podrobne určiť vaše problémy, ich príčiny a pomôžeme Vám ich prekonať. Heslom, ktorým sa pri našej práci riadime, je "Pomáhame založiť rodinu".

Naše služby