Hysteroskopia

Ambulantná hysteroskopie je krátky gynekologický zákrok, ktorý umožňuje pozrieť dutinu maternice a odobrať vzorky tkaniva, prípadne liečiť drobné lézie.

Priebeh zákroku

Zákrok prebieha v celkovej anestézii a trvá maximálne 20 minút. Po odpočinku na dospávací izbe pacientka odchádza domov. Zákrok sa vykonáva veľmi tenkým (3mm) operačným nástrojom zvaným Hysteroskop. Hysteroskop je pripojený ku světluelnému zdroji a cez optický kábel je obraz prenášaný na obrazovku monitora.

Aký je rozdiel medzi diagnostickú a operačnú hysteroskopiu

Diagnostická hysteroskopia umožnuje pozrieť dutinu maternice v celom jej rozsahu a zistiť tak:

 • stav a výšku sliznice (endometria)
 • prípadnú patológiu v oblasti ústia vajcovodov
 • prítomnosť polypu, myómu či iné atypie
 • vývojové chyby maternice
 • prítomnosť zrastov v oblasti hrdla alebo tela krčka (Ashermanův syndróm)

Operačná hysteroskopia (resektoskopie) umožňuje:

 • odstránenie patológií (myómov, polypov atď.)
 • prevedenie biopsia (odber vzoriek tkanív)

Kedy je hysteroskopie vhodná

 • pri neplodnosti danú klíčnymi faktory
 • pri neschopnosti donosiť dieťa
 • pri opakovaných potratoch či v prípade prítomnosti rezíduí po pôrode
 • pri podozrení na patológiu v oblasti maternice alebo vajcovodov

Cieľ hysteroskopie

Cieľom ambulantnej hysteroskopie je odhalenie problémov v oblasti dutiny maternice, určenie základných príčin problémov a najmä odporúčania ďalšieho postupu pri liečbe neplodnosti.

Výhody hysteroskopie

Medzi ďalšie výhody ambulantné hysteroskopie v centre REPROMEDA patrí aj to, že na tento zákrok nie je žiadna čakacia lehota.

Na tento výkon tiež prispieva zdravotná poisťovňa.

Operačná sála na ktorom sa vykonáva hysteroskopie

Operačná sála na ktorom sa vykonáva hysteroskopie

Čo vám ponúkame

Zistite, čo všetko pre vás môžeme urobiť. Ďalšie služby nájdete tu.

Liečba neplodnosti

Zistíme príčinu vašej neplodnosti a nájdeme ideálnu liečbu, ktorá vás dovedie do vytúženého cieľa.

Genetika

Zvýšte si šancu na počatie zdravého dieťatka. Čaká na vás špičkovo vybavené laboratórium reprodukčnej genetiky.

Alternatívna medicína

Riešime problémy komplexne. Preto ponúkame tiež metódy alternatívnej liečby, ktoré zvýšia vašu šancu na otehotnenie.

Náhradné materstvo

Prevedieme vás celým procesom náhradného materstva, keď embryo biologických rodičov donosí náhradná matka.

Domluvte si nezávaznou konzultaci