Tlačová konferencia s príbehmi pacientok

Novinky, Rýchle správy 29. novembra, 2016

V utorok 29.11.2016 sa na našom pracovisku REPROMEDA Biology Park uskutočnila Tlačová konferencia, ktorú zastrešovala farmaceutická firma Merck. Ústrednou témou boli pokroky, trendy a vývoj modernej asistovanej reprodukcie.

Tlačové konferencie sa zúčastnila generálna riaditeľka kliniky MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D. a dve pacientky, ktoré podstúpily asistovanú reprodukciu – pani Tereza a pani Eva, ktorým týmto ešte raz veľmi pekne ďakujeme.

V priebehu stretnutia sa prediskutovalo viac tém, zo zásadných by sme spomenuli táto:

Socio-ekonomické trendy

Dôležitú úlohu pri téme asistovanej reprodukcie hrá faktor odkladanie materstva s dôrazom na preferenciu štúdia, vybudovanie kariéry, neskorších sobášov, cestovanie atď. Tieto faktory pôsobia aj na priemerný vek prvorodičiek, ktorý sa každý rok zvyšuje a tento rok prvýkrát prekonal hranicu 30 rokov. Od roku 1989 sa zvýšil o viac ako 5 rokov.

Dostupnosť liečby

Počet centier asistovanej reprodukcie je v Českej republike najväčší na počet obyvateľov v Európe. Teraz je v prevádzke 41 kliník. České kliniky majú skvelé renomé aj v zahraničí najmä čo sa týka kvality poskytovanej starostlivosti a jej ceny.

Uľahčenie liečby a bezbolestnosť

Výhodou je, že dnešný priebeh všetkými procesmi liečby neplodnosti je pomerne jednoduchý a bezbolestný. Zatiaľ čo predtým si ženy museli aplikovať hormonálne injekcie intramuskulárne ihlou, dnes už existujú špeciálne perá podobná inzulínovým, ktorá si žena aplikuje do podkožného záhybu na brušku. Aplikácia je bezbolestná a jednoduchá.

Úhrada zo zdravotného poistenia

Ďalšie zmienenou témou bola úhrada zo zdravotného poistenia. V súčasnej dobe poisťovne hradia 4 IVF cykly, ak sa pacientke transferuje 1 embryo v prvých dvoch cykloch. Ďalej je tu veková hranica – od 22 do 38 rokov (do dňa 39. narodenín). Poisťovne tiež hradí metódy preimplantačního genetického screeningu a preimplantačnej genetickej diagnostiky, čo sú preventívne metódy, ktoré umožňujú vybrať pre transfer vhodné, perspektívne embryo bez genetickej záťaže. Tieto metódy sú pre mnoho pacientok veľmi dôležité a hrajú zásadnú úlohu pri úspešnosti liečby.

V druhej časti boli oznámené pacientkami ich príbehy, ktoré boli veľmi silné a emotívne. Tieto príbehy vám sprostredkujeme v samostatnom článku.