Mýty o spermiách

Tipy a rady 9. februára, 2016

Mýty o spermiích

Aj v medicíne čas od času platí, že čo bola pravda včera, dnes už nie je.

Počet spermií neklesá

Už sme Vás skôr informovali o tom, ako v roku 1992 svet obletela alarmujúce správa, že muži prichádzajú o svoje spermie.

Je to inak. Muži na tom sú s počtom spermií aj s plodnosťou rovnako, ako tomu bolo pred tridsiatimi alebo štyridsiatimi rokmi. Niektoré nové štúdie dokonca poukazujú na úplne opačný jav.

Tím dánskych odborníkov vedených Elisabeth Carlsenovou vydal v roku 1992 štúdiu, ktorá uvádzala, že počas posledných päťdesiatich rokov došlo k veľkému poklesu kvality spermií. Dokonca bolo vypočítané, že ak bude počet spermií ďalej klesať týmto tempom, muži sa do konca storočia stanú úplne neplodnými. Následné štúdie ukázali, že dánski vedci pracovali zlú metodikou. Práca mala veľa nedostatkov a medzier a nemohla sledovať dlhodobý vývoj v tomto smere. Vedci nemali potrebné dáta ani zodpovedajúcú technickú vybavenosť ,, „opisuje Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc., Samostatný vedecký pracovník REPROMEDY a člen výboru Asociácie reprodukčnej embryológie.

Prvú zmenu v pohľade na mužskú plodnosť priniesla štúdia uverejnená v roku 1995. Táto práca pracovala s dátami z rokov 1969 -1990 a zaoberala sa koncentráciou spermií. „Štúdiu vykonal Olsen a výsledky ukázali, že napriek prognóze Carlsenové vykazuje spermie vo vzorkách stále rovnaký počet spermií, nie ich pokles, ako bolo Carlsenovou predpovedané,“ doplňuje MUDr. Trávník.

V roku 2012, teda po 20 rokoch od prvej štúdie, prichádza vedecký kolektív s účasťou Carlsenové s novou vedeckou prácou, v ktorej ukazujú, že u dánskych mužov počet spermií v ich spermatu za danú dobu nielenže neklesol, ale dokonca mierne stúpol. „Výsledky pracovísk, ktorá sa vyšetrením spermiogramu seriózne zaoberajú, svedčí o tom, že sa počet spermií neznižuje ani u našich mužov,“ dopĺňa prof. Trávník.

Mužská plodnosť tak podľa pôvodných správ v ohrození nie je.

Spermie prenikajú do vajíčka aj s bičíkom

Došlo tiež k zmene názoru na proces preniknutie spermie do vajíčka. V minulosti sa uvádzalo, že počas procesu prenikanie do vajíčka, spermie stráca svoj bičík. Tieto teórie vychádzali z predpokladu, že bičík je pre spermiu v okamihu spojenia sa s vajíčkom nadbytočný. Genetická informácia je totiž uložená v hlavičke a bičík bol považovaný za jeden prostriedok umožňujúci spermii doputování k vajíčku.

Aj v tomto prípade je ale všetko inak. „Už v roku 1996 bola zverejnená štúdia, ktorá uvádza, že takmer u všetkých živočíšnych druhov pri procese oplodnení vstupuje celá spermie do vajíčka. Iba u čínskeho škrečka a niektorých druhov hmyzožravci, môže zostať bičík vonku.“ Opisuje Trávník.

Človek je samozrejme súčasťou spomínanej väčšiny živočíšnych druhov. Spermie nedáva embryu len genetickú informáciu, ale aj schopnosť bunkového delenia, ktorá sa prenáša pomocou bunkovej štruktúry zvanej centriola, ktorá sa nachádza v krčku spermie. Spermie teda pri vniknutí do vajíčka svoj bičík neodhadzujú ani nestrácajú.

Mýty o spermiích