IVF vo svete a u nás. Aké sú rozdiely?

Články, Novinky 7. decembra, 2017

Za posledné roky sa liečba neplodnosti posunula výrazne dopredu a vyzerá to, že úspešné inovácie na poli reprodukčnej medicíny ešte nejakú dobu sledovať budeme. Nie všade vo svete však dostanú páry rovnakú starostlivosť. Či už z legislatívnych dôvodov alebo zo strany vybavenosti kliník a laboratórií.

Anonymita darcov a darkýň

K anonymite darcov spermií či darkýň vajíčok je vo svete niekoľko prístupov. Hoci je v Českej republike darovanie pohlavných buniek anonymný, v ostatných krajinách to nie je vždy štandardom. V Spojenom kráľovstve si potomok v 18 rokoch môže požiadať o identifikujúce informácie o svojom rodičovi. V Španielsku si dieťa môže požiadať iba o neidentifikujúce informácie a to v prípade, že ochorie závažnou chorobou.

Transfer viac embryí

Dlho bola asistovaná reprodukcia spájaná s viacnásobným tehotenstvom. Skutočne sa predtým častejšie rodili dvojčatá vďaka transferu viac embryí. Teraz však v modernej lekárskej spoločnosti jednoznačne platí, že je žiadúci transfer jedného embrya kvôli zabráneniu vzniku rizikového nežiaduceho tehotenstva. Pravdepodobnosť otehotnenia sa takto neznižuje, naopak sa znižuje riziko komplikácií v tehotenstve alebo pri pôrode. V niektorých zahraničných krajinách avšak centrá stále preferujú, rovnako ako samotní klienti, transfer viac embryí.

Úhrada zo zdravotného poistenia

Účasť zdravotných poisťovní v procese asistovanej reprodukcie sa vo svete veľmi líši. V Izraeli bývajú náklady pokryté až do narodenia dvoch detí, a to za predpokladu preukázaného zdravotného dôvodu pre vykonanie IVF. V Holandsku bývajú hradené tri cykly, ale napríklad v Číne nie je účasť poisťovne žiadna. V Českej republike má pacientka nárok na úhradu štyroch IVF cyklov pri transfere jedného embrya v prvých troch cykloch. U pacientok z USA závisí od druhu poistky, ale vo väčšine prípadov IVF nie je hradené.

Preimplantačná genetická diagnostika (PGD)

Preimplantačná genetická diagnostika je metóda, ktorá umožní výber zdravého embrya ešte pred prenosom do tela matky. Niektoré európske krajiny nemajú túto metódu umožnenú vôbec – napríklad Švajčiarsko a iné ju majú povolenú iba v obmedzenej miere – Nemecko. V ostatných krajinách sa metóda povolila nedávno, ale klinikám chýbajú potrebné skúsenosti na vykonávanie týchto sofistikovaných postupov. Naša klinika sa stala už v roku 2000 prvým pracoviskom, nielen v Českej republike, ale v celej strednej a východnej Európe, kde sa PGD úspešne vykonalo.

Čakacie lehoty

Jedným z dôvodov, prečo klienti z Veľkej Británie, Nemecka alebo Talianska využívajú liečby na klinikách v Českej republike, sú dlhé čakacie lehoty. Tie sú mnohokrát dlhšie ako 1 rok, a tak si niektorí klienti volia liečbu v ČR hradenú z vlastného vrecka.