MPS

(Masívne Paralelné Sekvenovanie)

Počas prípravy vzorky je DNA embryí mnohonásobne namnožená a následne tzv. „sekvenovaná“, kedy je prečítaná sekvencia DNA všetkých 23 párov ľudských chromozómov. Informácie o množstve takto prečítaných sekvencií je následne softvérovo porovnaná s kontrolnou vzorkou, ktorá má vždy správny počet kópií všetkých chromozómov.

Informácie o množstve takto prečítaných sekvencií sa následne softvérovo porovná s kontrolnou vzorkou, ktorá má vždy správny počet kópií všetkých chromozómov. Týmto spôsobom môžeme odhaliť, či sa niektoré sekvencie v genóme embryí nevyskytujú nadpočetne alebo naopak nechýbajú. Takto sme schopní odhaliť početné aberácie všetkých ľudských chromozómov a vybrať pre transfer euploidné embryá s najväčším implantačným potenciálom. Týmto spôsobom môžeme zistiť, či sa niektoré časti chromozómu nevyskytujú nadpočetne alebo naopak nechýbajú. Odhalíme tak početné odchýlky všetkých ľudských chromozómov a pre transfer do maternice vyberieme embryá nezaťažené chromozómovou mutáciou vzniknutou pri vývoji.

MPS

(Masívne Paralelné Sekvenovanie)

Počas prípravy vzorky je DNA embryí mnohonásobne namnožená a následne tzv. „sekvenovaná“, kedy je prečítaná sekvencia DNA všetkých 23 párov ľudských chromozómov. Informácie o množstve takto prečítaných sekvencií je následne softvérovo porovnaná s kontrolnou vzorkou, ktorá má vždy správny počet kópií všetkých chromozómov.

Informácie o množstve takto prečítaných sekvencií sa následne softvérovo porovná s kontrolnou vzorkou, ktorá má vždy správny počet kópií všetkých chromozómov. Týmto spôsobom môžeme odhaliť, či sa niektoré sekvencie v genóme embryí nevyskytujú nadpočetne alebo naopak nechýbajú. Takto sme schopní odhaliť početné aberácie všetkých ľudských chromozómov a vybrať pre transfer euploidné embryá s najväčším implantačným potenciálom. Týmto spôsobom môžeme zistiť, či sa niektoré časti chromozómu nevyskytujú nadpočetne alebo naopak nechýbajú. Odhalíme tak početné odchýlky všetkých ľudských chromozómov a pre transfer do maternice vyberieme embryá nezaťažené chromozómovou mutáciou vzniknutou pri vývoji.

Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842
Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842

Zobraziť na mape

Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983

Zobraziť na mape