Kultivácia

Kultivácia

V prípade oplodnenia vajíčka prirodzenou cestou sa trojdňové embryo nachádza vo vajíčkovode a do maternice zostupuje až piaty alebo šiesty deň po oplodnení. Rovnako sa musí kultivovať embryo vzniknuté pri IVF.

V Repromede kultivujeme embryá v inkubátore MIRI Time lapse, ktorý ponúka vašim embryám tú najlepšiu starostlivosť, pohodlie a vlastný priestor – oddelenú komôrku – na kultiváciu. Embryá každého páru sa teda kultivujú samostatne v jednej z 12 oddelených vyhrievaných komôrok. Tento prístroj umožnuje regulovať hladinu kyslíka, vaše embryá sa tak v týchto komôrkach budú cítiť akoby boli už vo vašom tele.

V čom je tento prístroj tak unikátny?

MIRI TL Inkubátor spĺňa všetky parametre a funkcie, ktoré by ste si od inkubátora mohli priať. Dokáže hodnotiť potenciál, kvalitu a dynamiku vývoja embryí a zároveň zachytiť, pokiaľ je u embryí niečo v neporiadku – poruchy delenia buniek, fragmentáciu, a iné. Vďaka tomuto prístroju je rast a rozvoj embryí možné sledovať počas celého kultivačného procesu. Vďaka tomuto prístroju je možné vybrať to najkvalitnejšie embryo na transfer do maternice a výrazne tak zvýšiť ženinu šancu na tehotenstvo. Použitie Inkubátora nie je nijako limitované, s jeho využitím je možné teda kultivovať a monitorovať každé embryo.

Mikroskop už nie je potrebný.

Tento nový systém umožňuje time-lapse monitoring, teda kontinuálne sledovanie vývoja embryí. Embryá je teda možné pomocou kamery sledovať po celú dobu ich kultivácie. Vzhľadom na to, že nie je potrebná ich kontrola pod mikroskopom nedochádza k narušeniu kultivačných podmienok. Teplota a zloženie atmosféry tak po celú dobu kultivácie embryí zostávajú konštantné.

 

Kultivácia

V prípade oplodnenia vajíčka prirodzenou cestou sa trojdňové embryo nachádza vo vajíčkovode a do maternice zostupuje až piaty alebo šiesty deň po oplodnení. Rovnako sa musí kultivovať embryo vzniknuté pri IVF.

V Repromede kultivujeme embryá v inkubátore MIRI Time lapse, ktorý ponúka vašim embryám tú najlepšiu starostlivosť, pohodlie a vlastný priestor – oddelenú komôrku – na kultiváciu. Embryá každého páru sa teda kultivujú samostatne v jednej z 12 oddelených vyhrievaných komôrok. Tento prístroj umožnuje regulovať hladinu kyslíka, vaše embryá sa tak v týchto komôrkach budú cítiť akoby boli už vo vašom tele.

V čom je tento prístroj tak unikátny?

MIRI TL Inkubátor spĺňa všetky parametre a funkcie, ktoré by ste si od inkubátora mohli priať. Dokáže hodnotiť potenciál, kvalitu a dynamiku vývoja embryí a zároveň zachytiť, pokiaľ je u embryí niečo v neporiadku – poruchy delenia buniek, fragmentáciu, a iné. Vďaka tomuto prístroju je rast a rozvoj embryí možné sledovať počas celého kultivačného procesu. Vďaka tomuto prístroju je možné vybrať to najkvalitnejšie embryo na transfer do maternice a výrazne tak zvýšiť ženinu šancu na tehotenstvo. Použitie Inkubátora nie je nijako limitované, s jeho využitím je možné teda kultivovať a monitorovať každé embryo.

Mikroskop už nie je potrebný.

Tento nový systém umožňuje time-lapse monitoring, teda kontinuálne sledovanie vývoja embryí. Embryá je teda možné pomocou kamery sledovať po celú dobu ich kultivácie. Vzhľadom na to, že nie je potrebná ich kontrola pod mikroskopom nedochádza k narušeniu kultivačných podmienok. Teplota a zloženie atmosféry tak po celú dobu kultivácie embryí zostávajú konštantné.

 

Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842
Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842

Zobraziť na mape

Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983

Zobraziť na mape