Aneuploidia

Aneuploidia

Aneuploidia je chromozómová aberácia či genómová mutácia, pri ktorej chýba alebo naopak prebýva chromozóm vo všetkých bunkách. Napríklad:

Autozomálna aneuploidia

 • Patauov syndróm – trizómia 13. chromozómu.
 • Edwardsov syndróm – trizómia 18. chromozómu.
 • Downov syndróm – trizómia 21. chromozómu.

Gonozómálna aneuploidia

 • Turnerov syndróm – stav, keď má jedinec len gonozóm X, gonozómálna aneuploidia.
 • Klinefelterov syndróm – gonozómy sú doplnené o druhý chromozóm X – XXY.

Chromozomálne mozaiky

 • Mozaická forma Turnerovho syndrómu

Aneuploidia

Aneuploidia je chromozómová aberácia či genómová mutácia, pri ktorej chýba alebo naopak prebýva chromozóm vo všetkých bunkách. Napríklad:

Autozomálna aneuploidia

 • Patauov syndróm – trizómia 13. chromozómu.
 • Edwardsov syndróm – trizómia 18. chromozómu.
 • Downov syndróm – trizómia 21. chromozómu.

Gonozómálna aneuploidia

 • Turnerov syndróm – stav, keď má jedinec len gonozóm X, gonozómálna aneuploidia.
 • Klinefelterov syndróm – gonozómy sú doplnené o druhý chromozóm X – XXY.

Chromozomálne mozaiky

 • Mozaická forma Turnerovho syndrómu
Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842
Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842

Zobraziť na mape

Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983

Zobraziť na mape