Monitorovanie skorého vývoja embryí

V posledných rokoch došlo k rozvoju nových technológií používaných v asistovanej reprodukcii. Jednou z noviniek, ktorú naša klinika ponúka, je využitie kamery umiestnenej priamo do inkubátora, kde sa vyvíja embryá.

V čom je technológia prevratná?

Predtým prebiehalo hodnotenie morfológie embryí jedenkrát denne pod mikroskopom mimo inkubátor. Tento statický systém hodnotenia ale neumožňuje získať úplnú informáciu o vývoji embrya a navyše sa muselo embryo vyňať z inkubátora mimo ideálne kultivačné podmienky.

V súčasnej dobe existuje už niekoľko komerčne dostupných systémov pre monitorovanie embryí. Tieto nové počítačovo riadené systémy umožňujú sledovanie dynamiky vývoja embryí v reálnom čase bez narušenia ideálnych podmienok kultivácie priamo v uzavretom inkubátore. Táto sofistikovaná metóda neprináša pre embryá ani žiadne iné riziko.

Ako to funguje?

Každé embryo je umiestnené a následne kultivované v samostatných drobných jamkách v inkubátore a približne každých dvadsať minút zaobstará kamera záznam embrya. Tieto záznamy je možné zrýchlene prehrať a získať tak informácie o vývoji každého embrya v danom čase.

Aká je výhoda metódy?

Na základe nasnímaného záberu vývoja embrya môžeme vyhodnotiť najmä pravidelnosť delenie buniek embrya a stanoviť tak vývojový potenciál embryí. Neinvazívne meranie pravidelnosti bunkového delenia embryí v prvých dňoch vývoja je možné použiť ako objektívny ukazovateľ životaschopnosti ľudských embryí a využiť ho pre výber nejperspektivnějšího embryá k embryotransféru a tým zvýšiť úspešnosť liečby.

Čo vám ponúkame

Zistite, čo všetko pre vás môžeme urobiť. Ďalšie služby nájdete tu.

Liečba neplodnosti

Zistíme príčinu vašej neplodnosti a nájdeme ideálnu liečbu, ktorá vás dovedie do vytúženého cieľa.

Genetika

Zvýšte si šancu na počatie zdravého dieťatka. Čaká na vás špičkovo vybavené laboratórium reprodukčnej genetiky.

Alternatívna medicína

Riešime problémy komplexne. Preto ponúkame tiež metódy alternatívnej liečby, ktoré zvýšia vašu šancu na otehotnenie.

Náhradné materstvo

Prevedieme vás celým procesom náhradného materstva, keď embryo biologických rodičov donosí náhradná matka.

Domluvte si nezávaznou konzultaci