Darovanie vajíčok. Pre koho je vhodné a ako by malo prebiehať, aby bolo pre zdravie ženy čo najbezpečnejšie?
Blog

Darovanie vajíčok. Pre koho je vhodné a ako by malo prebiehať, aby bolo pre zdravie ženy čo najbezpečnejšie?

Deník Právo a Novinky.cz sa dnes zaoberajú témou prípadu úmrtia a ohrozenia života v súvislosti s darovaním vajíčok. Tento nešťastný prípad sa stal v roku 2015 na konkurenčné brnenskej klinike.

„Je nám veľmi ľúto tejto tragickej udalosti a súcitíme s rodinou a blízkymi zomrelých ženy aj so ženou, u ktorej došlo k poškodeniu zdravia, avšak nemožno poukázať paušálne a všeobecne na rizikovosť odbere vajíčok. Asistovaná reprodukcia zostáva aj cez túto udalosť naďalej veľmi bezpečnou metódou.

K tejto poľutovaniahodné a veľmi nešťastnej udalosti došlo na jednom konkrétnom brnianskom pracovisku vďaka súhre okolností, však nie je možné z toho usudzovať na to, že by k podobným udalostiam malo dochádzať aj na iných klinikách. Dbáme na starostlivé monitorovanie našich pacientok v priebehu stimulácie, liečby i po zákroku a zakladáme si na naozaj osobnom a individuálnom prístupe s využitím tých najmodernejších technológií, ktoré asistovaná reprodukcia ponúka. Vďaka tomuto materiálnemu aj personálnemu vybaveniu je riziko takejto udalosti na našej klinike naozaj úplne minimálne. Aj cez túto udalosť je naďalej asistovaná reprodukcia veľmi bezpečnú metódou, „komentuje situáciu MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., riaditeľka kliniky REPROMEDA.

Príčiny a indikácie darovanie vajíčok

Existuje rad príčin, prečo sa niektoré ženy musia spoľahnúť len na darované vajíčko. Môže to byť predčasný nástup menopauzy, predchádzajúci operačný odstránenie vaječníkov, ale tiež nízka kvalita vlastných vajíčok. Tá je často ovplyvnená vekom. Čím je žena staršia, tým nižšia je nielen počet a kvalita vajíčok, ale aj šanca na ich úspešné oplodnenie. Po 40. roku veku ženy je úspešnosť získanie zdravého vajíčka v rámci jedného cyklu dokonca len 5%. Z týchto dôvodov mnohokrát tiež nezostáva iná možnosť ako využitia vajíčok od zdravých mladých darkýň.

Kto môže vajíčka darovať?

V Českej republike môžu darovať vajíčka ženy od 18 do 35 rokov. Musí ale podstúpiť rozsiahla zdravotné vyšetrenia. „Nie každá potenciálna darkyňa úspešne prejde vstupnými testami. Darkyne, ktorá chce vajíčka darovať u nás v Repromedě, musí mať vek do 33 rokov. Veková hranica je znížená z dôvodu lepšej kvality vajíčok. Ďalej musí mať dobrý zdravotný stav, pravidelný menštruačný cyklus a normálne hodnotu BMI. Nevyhnutná je tiež absencia dedičných a psychiatrických ochorení v rodine a darkyne nesmie fajčiť ani byť drogovo závislá. Dbáme aj na to, aby nemala v posledných 6 mesiacoch čerstvé tetovanie alebo piercing. Darkyne starostlivo vyšetrujeme, vďaka tomu získavame tie najkvalitnejšie darkyne a ony na oplátku získajú komplexný prehľad o svojom zdravotnom stave „vysvetľuje MUDr. Kateřina Veselá, PhD.

Ako darovanie vajíčok prebieha?

Po úspešnom absolvovaní zdravotných, genetických, gynekologických a krvných vyšetrení je darkyne zaradená do programu darovania vajíčok, pričom získa harmonogram a rozpis hormonálnej prípravy. Celý následný proces trvá cca 3 týždne a je naplánovaný podľa jej menštruačného cyklu. Počas niekoľkých dní je zahájená hormonálna stimulácia, ktorá vedie k dozretiu dostatočného počtu kvalitných vajíčok.

Darkyne je pod pravidelnou kontrolou lekárov a absolvuje ultrazvukové vyšetrenie, prípadne odber krvi. Samotná stimulácia nie je bolestivá, pretože hormóny sa aplikujú do kožnej riasy v oblasti pupku perom s veľmi tenkou ihlou. Odber vajíčok prebieha zhruba 10.-15. deň stimulácie v krátkej 15 minútové celkovej anestézii. Darkyňu sú kompenzované náklady spojené s darovaním – ušlý zisk, doprava, stravné atď., Čo môže dosiahnuť až 25 tisíc Sk.

Neohrozuje darovanie vlastné plodnosť a zdravie?

Každý mesiac sa vo vaječníkoch ženy pripravuje okolo 25 folikulov čiže vačkov, v ktorých rastú vajíčka. Pri klasickej ovulácii dochádza k uvoľneniu vajíčka, ktoré je pripravené na oplodnenie. Väčšinou je uvoľnené iba jedno vajíčko, výnimočne dve. Ostatné vajíčka už v tomto cykle nedozrejú a dochádza k ich prirodzenej degradácii. Po podaní hormonálnych preparátov však dochádza k dozrení väčšieho množstva vajíčok. Hormonálna stimulácia tak vedie k dozretiu viac vajíčok pripravených v danom cykle, však nevedie k predčasnému vyčerpaniu zásoby vajíčok vo vaječníkoch.

„Nie je sa čoho obávať. Už tým, že darkyne úspešne prešla naším výberom a všetkými testami, môžeme jej zaručiť, že práve ona má dostatočnú tzv. Ovariálnej rezervu, teda rezervné počet vajíčok. Svoju plodnosť si darovaním vajíčok teda neznižuje, „vysvetľuje MUDr. Kateřina Veselá, PhD.

Darkyne tiež často rieši hormonálne záťaž stimulačnými lieky a prípadné riziko hyperstimulačného syndrómu a komplikácií s ním spojeným.

„Najväčší hormonálnej záťaž je na organizmus vyvinutá v priebehu tehotenstva. V priebehu stimulácie dosahujú hladiny hormónov iba zlomku hodnôt v tehotenstve. Ak je stimulácia ženy riadená a správne vedená, potom negatívny dopad na organizmus nemá. Naše pacientky starostlivo monitorujeme počas celej stimulácie tak, aby sme hyperstimulačnému syndrómu predišli. Používame tiež tie najkvalitnejšie stimulačný preparáty, vďaka tomu je riziko akýchkoľvek komplikácií úplne minimálne, „dodáva na záver MUDr. Kateřina Veselá, PhD.

Objednajte sa na nezáväznú konzultáciu

A urobte prvý krok na vašej ceste za bábätkom. Lekár s vami preberie všetko, čo vás zaujíma, a navrhne ďalší postup.

Ak máte žiadanku od lekára,
je vstupná konzultácia zadarmo.

Blog

Darovanie vajíčok. Pre koho je vhodné a ako by malo prebiehať, aby bolo pre zdravie ženy čo najbezpečnejšie?

Deník Právo a Novinky.cz sa dnes zaoberajú témou prípadu úmrtia a ohrozenia života v súvislosti s darovaním vajíčok. Tento nešťastný prípad sa stal v roku 2015 na konkurenčné brnenskej klinike.

„Je nám veľmi ľúto tejto tragickej udalosti a súcitíme s rodinou a blízkymi zomrelých ženy aj so ženou, u ktorej došlo k poškodeniu zdravia, avšak nemožno poukázať paušálne a všeobecne na rizikovosť odbere vajíčok. Asistovaná reprodukcia zostáva aj cez túto udalosť naďalej veľmi bezpečnou metódou.

K tejto poľutovaniahodné a veľmi nešťastnej udalosti došlo na jednom konkrétnom brnianskom pracovisku vďaka súhre okolností, však nie je možné z toho usudzovať na to, že by k podobným udalostiam malo dochádzať aj na iných klinikách. Dbáme na starostlivé monitorovanie našich pacientok v priebehu stimulácie, liečby i po zákroku a zakladáme si na naozaj osobnom a individuálnom prístupe s využitím tých najmodernejších technológií, ktoré asistovaná reprodukcia ponúka. Vďaka tomuto materiálnemu aj personálnemu vybaveniu je riziko takejto udalosti na našej klinike naozaj úplne minimálne. Aj cez túto udalosť je naďalej asistovaná reprodukcia veľmi bezpečnú metódou, „komentuje situáciu MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., riaditeľka kliniky REPROMEDA.

Príčiny a indikácie darovanie vajíčok

Existuje rad príčin, prečo sa niektoré ženy musia spoľahnúť len na darované vajíčko. Môže to byť predčasný nástup menopauzy, predchádzajúci operačný odstránenie vaječníkov, ale tiež nízka kvalita vlastných vajíčok. Tá je často ovplyvnená vekom. Čím je žena staršia, tým nižšia je nielen počet a kvalita vajíčok, ale aj šanca na ich úspešné oplodnenie. Po 40. roku veku ženy je úspešnosť získanie zdravého vajíčka v rámci jedného cyklu dokonca len 5%. Z týchto dôvodov mnohokrát tiež nezostáva iná možnosť ako využitia vajíčok od zdravých mladých darkýň.

Kto môže vajíčka darovať?

V Českej republike môžu darovať vajíčka ženy od 18 do 35 rokov. Musí ale podstúpiť rozsiahla zdravotné vyšetrenia. „Nie každá potenciálna darkyňa úspešne prejde vstupnými testami. Darkyne, ktorá chce vajíčka darovať u nás v Repromedě, musí mať vek do 33 rokov. Veková hranica je znížená z dôvodu lepšej kvality vajíčok. Ďalej musí mať dobrý zdravotný stav, pravidelný menštruačný cyklus a normálne hodnotu BMI. Nevyhnutná je tiež absencia dedičných a psychiatrických ochorení v rodine a darkyne nesmie fajčiť ani byť drogovo závislá. Dbáme aj na to, aby nemala v posledných 6 mesiacoch čerstvé tetovanie alebo piercing. Darkyne starostlivo vyšetrujeme, vďaka tomu získavame tie najkvalitnejšie darkyne a ony na oplátku získajú komplexný prehľad o svojom zdravotnom stave „vysvetľuje MUDr. Kateřina Veselá, PhD.

Ako darovanie vajíčok prebieha?

Po úspešnom absolvovaní zdravotných, genetických, gynekologických a krvných vyšetrení je darkyne zaradená do programu darovania vajíčok, pričom získa harmonogram a rozpis hormonálnej prípravy. Celý následný proces trvá cca 3 týždne a je naplánovaný podľa jej menštruačného cyklu. Počas niekoľkých dní je zahájená hormonálna stimulácia, ktorá vedie k dozretiu dostatočného počtu kvalitných vajíčok.

Darkyne je pod pravidelnou kontrolou lekárov a absolvuje ultrazvukové vyšetrenie, prípadne odber krvi. Samotná stimulácia nie je bolestivá, pretože hormóny sa aplikujú do kožnej riasy v oblasti pupku perom s veľmi tenkou ihlou. Odber vajíčok prebieha zhruba 10.-15. deň stimulácie v krátkej 15 minútové celkovej anestézii. Darkyňu sú kompenzované náklady spojené s darovaním – ušlý zisk, doprava, stravné atď., Čo môže dosiahnuť až 25 tisíc Sk.

Neohrozuje darovanie vlastné plodnosť a zdravie?

Každý mesiac sa vo vaječníkoch ženy pripravuje okolo 25 folikulov čiže vačkov, v ktorých rastú vajíčka. Pri klasickej ovulácii dochádza k uvoľneniu vajíčka, ktoré je pripravené na oplodnenie. Väčšinou je uvoľnené iba jedno vajíčko, výnimočne dve. Ostatné vajíčka už v tomto cykle nedozrejú a dochádza k ich prirodzenej degradácii. Po podaní hormonálnych preparátov však dochádza k dozrení väčšieho množstva vajíčok. Hormonálna stimulácia tak vedie k dozretiu viac vajíčok pripravených v danom cykle, však nevedie k predčasnému vyčerpaniu zásoby vajíčok vo vaječníkoch.

„Nie je sa čoho obávať. Už tým, že darkyne úspešne prešla naším výberom a všetkými testami, môžeme jej zaručiť, že práve ona má dostatočnú tzv. Ovariálnej rezervu, teda rezervné počet vajíčok. Svoju plodnosť si darovaním vajíčok teda neznižuje, „vysvetľuje MUDr. Kateřina Veselá, PhD.

Darkyne tiež často rieši hormonálne záťaž stimulačnými lieky a prípadné riziko hyperstimulačného syndrómu a komplikácií s ním spojeným.

„Najväčší hormonálnej záťaž je na organizmus vyvinutá v priebehu tehotenstva. V priebehu stimulácie dosahujú hladiny hormónov iba zlomku hodnôt v tehotenstve. Ak je stimulácia ženy riadená a správne vedená, potom negatívny dopad na organizmus nemá. Naše pacientky starostlivo monitorujeme počas celej stimulácie tak, aby sme hyperstimulačnému syndrómu predišli. Používame tiež tie najkvalitnejšie stimulačný preparáty, vďaka tomu je riziko akýchkoľvek komplikácií úplne minimálne, „dodáva na záver MUDr. Kateřina Veselá, PhD.

Objednajte sa na nezáväznú konzultáciu

A urobte prvý krok na vašej ceste za bábätkom. Lekár s vami preberie všetko, čo vás zaujíma, a navrhne ďalší postup.

Ak máte žiadanku od lekára,
je vstupná konzultácia zadarmo.

Páčil sa Vám článok? Zdieľajte ho!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ďalšie články z magazínu

Aktuálne

Rekonštrukcia parkoviska

Vážené klientky, vážení klienti, v dňoch 1. až 4. 6. 2023 prebehne...

Blog

Najčastejšie mýty o počatí? Stoj na hlave pomôže spermii k vajíčku a ovulácia nastáva vždy 14. deň cyklu

Pokúšate sa založiť rodinu a nejde to tak ľahko, ako ste si...
Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842
Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842

Zobraziť na mape

Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983

Zobraziť na mape

Splňte si sen o kompletní rodině

Chcete se objednat nebo na něco zeptat? Vyplňte následující formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

* Povinné položky
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Splňte si sen o kompletnej rodine

Chcete sa objednať alebo na niečo opýtať? Vyplňte nasledujúci formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

* Povinné položky
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.