Aktuálne informácie o epidémii COVID-19 spôsobené koronavírusy SARS-CoV-2.

Novinky, Rýchle správy 10. marca, 2020

Vážení klienti,

stran epidémie COVID19 spôsobené koronavírusy SARSCoV2 sa riadime aktuálnymi pokynmi Ministerstva zdravotníctva SR a Krajskej hygienickoepidemiologickej stanice v Brne. Naši pracovníci obmedzili súkromné aj pracovné cesty. Doteraz nebola nariadená karanténa žiadnemu z pracovníkov našej spoločnosti. Môže sa však stať, že nastanú prevádzkové zmeny primárne z dôvodu uzatvorenia škôl, pretože rodičia budú potrebovať vyriešiť otázku starostlivosti o deti. Taktiež prekladáme konzultácie a výkony pacientov, ktorí žijú v rizikových oblastiach alebo v nich bývali ako turisti. Riadime sa zoznamom rizikových oblastí a informáciami, ktoré poskytuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Aktuálne informácie strán prevádzky nájdete vždy na našom webe.

vaša Repromeda