Vyhlásenie k aktuálne medializované kauze zámeny embryí na brnenskom IVF centre

Novinky, Rýchle správy 3. januára, 2017

Vyhlásenie riaditeľky kliniky MUDr. Kataríny Veselé, Ph.D. k aktuálne medializované kauze zámeny embryí v brnenskom IVF centre:

„S ohľadom na množiace sa otázky by sme radi ubezpečili všetkých našich klientov, ktorí u nás podstúpili, podstupujú, či plánujú podstúpiť liečbu, že naša klinika nefiguruje žiadnym spôsobom v prípadu zámeny embryí, ku ktorému došlo na inom IVF centre.

Počiatočných päť písmen „REPRO“ sa objavuje v názve viac pracovísk reprodukčnej medicíny, k zámene embryí u zahraničných klientov však nedošlo na našej klinike, ale na inom brnenskom pracovisku, ako uviedla TV Nova, Novinky.cz a nepriamo potvrdil vedúci pracovník tohto pracoviska.

Radi by sme uviedli, že s plným rešpektom k našej činnosti volíme všetky dostupné a viacstupňové prostriedky k zábrane zámeny biologického materiálu našich párov a odporúčame klientom si poslúchnuť vyjadrenie Prof. MUDr. Pavla Trávníka, DrSc., Predsedu subkatedry Klinické embryológie a súdneho znalca v tomto odbore. “

Rozhovor s Prof. MUDr. Pavlem Trávníkem, DrSc., samostatným vedeckým pracovníkom kliniky REPROMEDA je dostupné nižšie: