Euplodia

Termín euploidie sa používa v genetike a predstavuje stav, keď bunky alebo organizmus majú normálny počet chromozómov. Zdravý človek 46 chromozómov, čo zodpovedá 23 chromozómovým párom. Pokiaľ dochádza k odchýlkam od tohto počtu, napríklad prítomnosťou príliš veľa alebo príliš málo chromozómov, hovoríme o aneuploidii. Euploidia je teda stav, kedy je chromozómový počet v bunkách alebo organizme normálny.

Euplodia

Termín euploidie sa používa v genetike a predstavuje stav, keď bunky alebo organizmus majú normálny počet chromozómov. Zdravý človek 46 chromozómov, čo zodpovedá 23 chromozómovým párom. Pokiaľ dochádza k odchýlkam od tohto počtu, napríklad prítomnosťou príliš veľa alebo príliš málo chromozómov, hovoríme o aneuploidii. Euploidia je teda stav, kedy je chromozómový počet v bunkách alebo organizme normálny.

Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842
Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842

Zobraziť na mape

Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983

Zobraziť na mape