Umelé oplodnenie

Liečba IVF

Liečba IVF pomáha mnohým neplodným párom splniť si sen stať sa rodičmi. Zahŕňa celý rad špeciálnych postupov, ktoré dnešná moderná medicína ponúka.

Prečítať si viac

Alternatívy k štandardnému IVF

Cieľom týchto prístupov je snaha o čo najprirodzenejší priebeh umelého oplodnenia a minimalizácia nákladov na liečbu, vykúpená relatívne nízkou úspešnosťou týchto metód.

Prečítať si viac

Cyklus s darovaním

Na liečbu darovanými oocytmi sa na našej klinike zameriavame od samotného vzniku pracoviska. Svojimi výsledkami sa radí medzi najúspešnejšie metódy.

Prečítať si viac

Asistovaná reprodukcia a umelé oplodnenie

Asistovaná reprodukcia ponúka širokú škálu metód a postupov, ktorých cieľom je pomôcť neplodným párom k narodeniu potomka. Pre tieto postupy sa tiež často používa označenie umelé oplodnenie alebo skratky ART (assisted Reproductive technology) alebo AR (asistovaná reprodukcia).

Asistovaná reprodukcia ponúka od jednoduchších postupov až po tie sofistikované. Najjednoduchšou metódou je IUI, čiže intrauterinná inseminácia. Táto metóda je najmenej invazívna, má však veľmi nízku úspešnosť, ktorá sa pohybuje medzi 5 % – 15 % na cyklus. Použiť ju možno iba v indikovaných prípadoch: u mladých žien pri využití spermií darcu alebo u párov, ktoré nemajú pravidelný pohlavný styk. Najznámejšou a najpoužívanejšou metódou umelého oplodnenia je IVF čiže in vitro fertilizácia.

Pre túto metódu sa vžil ľudový názov „deti zo skúmavky“. Cyklus IVF sa začína hormonálnou prípravou ženy kvalitnými stimulačnými preparátmi vo vhodnom stimulačnom protokole. Tak dozrie väčšie množstvo vajíčok vo folikuloch. Tieto vajíčka sa potom odoberú a následne oplodnia spermiami. V súčasnosti sa používajú mikromanipulačné techniky ICSI a PICSI, pri ktorých sa injekciou vloží jedna spermia priamo do vajíčka. Tieto metódy možno ešte doplniť ďalšou doplnkovou metódou s názvom MACS, v rámci ktorej sa vhodná spermia vyberie pomocou magnetu.

Vzniknuté embryá sa kultivujú v inkubátore a na sledovanie ich skorého vývoja môžeme použiť systém monitorovania Time-lapse. Pred transferom môže prebehnúť ešte preimplantačné vyšetrenie embrya n skríning aneuploidií, ktoré môžu spôsobovať potrat alebo narodenie dieťaťa s vrodenou vývojovou chybou (napr. Downov syndróm).

Posledným krokom je transfer jedného embrya naspäť do maternice ženy. Predtým sa na transfer používalo viacero embryí, tým sa však nezvyšovala úspešnosť liečby, naopak, len sa zvyšovalo riziko viacpočetného tehotenstva. Viacerčatá sa rodia priemerne o šesť až osem týždňov skôr, čo sa okrem nízkej pôrodnej hmotnosti spája s celým radom ďalších problémov – nedostatočne vyvinuté pľúca, problémy so zrakom atď. Transfer jedného embry podporujú aj zdravotné poisťovne a štát. Ak sa počas prvých troch cyklov použije na transfer jedno embryo, žena má nárok aj na úhradu štvrtého cyklu IVF.

Čo vám ponúkame

Zistite, čo všetko pre vás môžeme urobiť. Ďalšie služby nájdete tu.

Liečba neplodnosti

Zistíme príčinu vašej neplodnosti a nájdeme ideálnu liečbu, ktorá vás dovedie do vytúženého cieľa.

Genetika

Zvýšte si šancu na počatie zdravého dieťatka. Čaká na vás špičkovo vybavené laboratórium reprodukčnej genetiky.

Alternatívna medicína

Riešime problémy komplexne. Preto ponúkame tiež metódy alternatívnej liečby, ktoré zvýšia vašu šancu na otehotnenie.

Náhradné materstvo

Prevedieme vás celým procesom náhradného materstva, keď embryo biologických rodičov donosí náhradná matka.

Domluvte si nezávaznou konzultaci