MACS: nová metóda selekcie spermií

Poškodenie DNA spermie môže byť príčinou mužskej neplodnosti. Negatívny vplyv na poškodenie má fajčenie, znečistené prostredie, vyšší vek muža, užívanie niektorých liekov, ale aj rôzne zápalové ochorenia, ktoré zvyšujú teplotu semenníkov.

Spermie s poškodenou DNA často nie sú schopné oplodniť vajíčko. Ak poškodená spermie vajíčko oplodní, existuje určitá šanca, že takto vzniknuté embryo zlomy a poškodenie opraví. Ak sa oprava nepodarí, môže byť výsledkom ovplyvnenie delenie embryá, zastavenie vývoja embrya, alebo časný potrat.

Čo MACS dokáže?

Spermie majú obmedzenú životnosť, ktorá sa u rôznych jedincov aj v populácii spermií líšia a zanikajú tzv. apoptózou. Aj poškodené spermie zanikajú apoptózou. Apoptóza sa u spermií prejavuje expozíciou tzv. fosfatidylserínu. Vďaka tomu je možné tieto apoptotické spermie detekovať a oddeliť.

Tieto spermie nie sú štandardne rozlíšiteľné od normálnych spermií. Pre vylúčenie poškodených spermií zo vzorky spermií sa využíva nový systém MACS® ART Annexin V.

Ako MACS funguje?

Pred separáciou sú poškodené apoptotické spermie označené pomocou magnetických nanočastíc a potom sú prechádzajú cez kolónu, kde sú apoptotické spermie zachytávané.

Nepoškodené žijúci spermie pretečú kolónou a sú zhromažďované pre ďalšie použitie. Spermie pripravené týmto kitom môžu byť ďalej použité pre všetky oplodňovacie techniky v asistovanej reprodukcii (IUI, IVF, ICSI, PICS).

Pre koho je MACS vhodný?

Selekcii spermií metódou MACS® odporúčame pacientom

  • s idiopatickou neplodnosťou
  • s nedostatočnou kvalitou ejakulátu
  • s vyšším množstvom zlomov DNA v spermiách
  • pri opakovanom zastavení vývoja embryí
  • pri opakovane zlom vývoji do štádia blastocysty

Prečo využiť MACS?

MACS® výrazne zvyšuje šancu na:

  • oplodnenie väčšieho množstva vajíčok
  • zisk väčšieho množstva embryí
  • ďalší vývoj väčšieho množstva embryí

Vďaka tomuto MACS® výrazne zvyšuje Vašu šancu na otehotnenie.

Čo vám ponúkame

Zistite, čo všetko pre vás môžeme urobiť. Ďalšie služby nájdete tu.

Liečba neplodnosti

Zistíme príčinu vašej neplodnosti a nájdeme ideálnu liečbu, ktorá vás dovedie do vytúženého cieľa.

Genetika

Zvýšte si šancu na počatie zdravého dieťatka. Čaká na vás špičkovo vybavené laboratórium reprodukčnej genetiky.

Alternatívna medicína

Riešime problémy komplexne. Preto ponúkame tiež metódy alternatívnej liečby, ktoré zvýšia vašu šancu na otehotnenie.

Náhradné materstvo

Prevedieme vás celým procesom náhradného materstva, keď embryo biologických rodičov donosí náhradná matka.

Domluvte si nezávaznou konzultaci