PICSI: Intracytoplazmatická injekcia predvybraných spermií

Čo je to PICSI?

Jedná sa o modifikáciu metódy ICSI spojenú s výberom optimálnej spermie. Princípom metódy je väzba zrelé spermie na špeciálne ošetrený povrch Petriho misky, na ktorý je nanesený gél s hyaluronanom.

Aký je princíp metódy?

Hyaluronan je dôležitou prirodzenou súčasťou obalov vajíčka, a práve hlavička zrelé spermie nesie špecifický receptor, ktorý umožňuje jej väzbu na hyaluronan. Pri metóde PICSI teda embryológ vyberá pre mikromanipulačné oplodnenie tie spermie, ktoré vykazujú pozitívnu väzbu na gél s hyaluronanom.

Prečo zvoliť PICSI?

Pomocou PICSI je možno vybrať k oplodneniu vajíčka spermie optimálnej zrelosti. Predpokladá sa, že zrelá spermia po zavedení do cytoplazmy vajíčka s väčšou pravdepodobnosťou povedie k oplodneniu a vývoji perspektívneho embrya.

Odporúčania našej kliniky

Pokiaľ v minulých cykloch bol podiel oplodnených vajíčok nízky, embryá sa nevyvíjala optimálne alebo došlo k potratu, vyberte k oplodneniu metódu PICSI. PICSI využíva princípov a výhod samovoľného oplodnení, kedy len zrelá spermia oplodní vajíčko, a metódy ICSI, kedy je spermia aplikovaná priamo do cytoplazmy vajíčka.

picsi

Selekce spermií vazbou na gel s hyaluronanem

Prezrite si služby, ktoré ponúkame.

Ponúkame kompletné služby asistovanej reprodukcie, ale aj ďalšie zdravotnícku a poradenskú starostlivosť. Sme schopní presne a podrobne určiť vaše problémy, ich príčiny a pomôžeme Vám ich prekonať. Heslom, ktorým sa pri našej práci riadime, je "Pomáhame založiť rodinu".

Naše služby