ICSI: Intracytoplazmatická injekcia spermií

Čo je to metóda ICSI?

Metóda ICSI je najpoužívanejší mikromanipulačných technika, pri ktorej je do každého vajíčka aktívne prenesená jedna spermia.

Kedy sa ICSI využíva?

Je použiteľná a tiež odporúčaná pri všetkých cykloch mimotelového oplodnenia, pretože výrazne zvyšuje úspešnosť. Vyslovene nevyhnutná je v prípade zníženého počtu spermií alebo ich nedostatočnej pohyblivosti, rovnako ako v prípade imunologického faktora neplodnosti, pri horšej kvalite a nízkom počte získaných oocytov, vždy tam, kde je plánovaná metóda preimplantačnej genetickej diagnostiky alebo preimplantačního genetického skríningu a v ďalších špeciálnych prípadoch.

Existujú nejaké riziká metódy?

Ide o metódu, ktorá je z hľadiska vývoja embryí bezpečná a neovplyvňuje výskyt vývojových vad u plodov.

Odporúčania našej kliniky

Ak chcete vedieť, či by u Vás táto metóda fungovala, môžete postupovať bez väčšieho rizika týmto spôsobom: Po konzultácii s lekárom nechajte vykonať na časti oocytov ICSI a zvyšok nechajte oplodniť konvenčnou metódou. Uvidíte rozdiel v podiele oplodnených oocytov po oboch metódach, a ak konvenčná metóda zlyhá, budete mať k dispozícii oocyty oplodnené metódou ICSI.

ICSI

Intracytoplazmatická injekce spermie do vajíčka

Čo vám ponúkame

Zistite, čo všetko pre vás môžeme urobiť. Ďalšie služby nájdete tu.

Liečba neplodnosti

Zistíme príčinu vašej neplodnosti a nájdeme ideálnu liečbu, ktorá vás dovedie do vytúženého cieľa.

Genetika

Zvýšte si šancu na počatie zdravého dieťatka. Čaká na vás špičkovo vybavené laboratórium reprodukčnej genetiky.

Alternatívna medicína

Riešime problémy komplexne. Preto ponúkame tiež metódy alternatívnej liečby, ktoré zvýšia vašu šancu na otehotnenie.

Náhradné materstvo

Prevedieme vás celým procesom náhradného materstva, keď embryo biologických rodičov donosí náhradná matka.

Domluvte si nezávaznou konzultaci