ICSI: Intracytoplazmatická injekcia spermií

Čo je to metóda ICSI?

Metóda ICSI je najpoužívanejší mikromanipulačných technika, pri ktorej je do každého vajíčka aktívne prenesená jedna spermia.

Kedy sa ICSI využíva?

Je použiteľná a tiež odporúčaná pri všetkých cykloch mimotelového oplodnenia, pretože výrazne zvyšuje úspešnosť. Vyslovene nevyhnutná je v prípade zníženého počtu spermií alebo ich nedostatočnej pohyblivosti, rovnako ako v prípade imunologického faktora neplodnosti, pri horšej kvalite a nízkom počte získaných oocytov, vždy tam, kde je plánovaná metóda preimplantačnej genetickej diagnostiky alebo preimplantačního genetického skríningu a v ďalších špeciálnych prípadoch.

Existujú nejaké riziká metódy?

Ide o metódu, ktorá je z hľadiska vývoja embryí bezpečná a neovplyvňuje výskyt vývojových vad u plodov.

Odporúčania našej kliniky

Ak chcete vedieť, či by u Vás táto metóda fungovala, môžete postupovať bez väčšieho rizika týmto spôsobom: Po konzultácii s lekárom nechajte vykonať na časti oocytov ICSI a zvyšok nechajte oplodniť konvenčnou metódou. Uvidíte rozdiel v podiele oplodnených oocytov po oboch metódach, a ak konvenčná metóda zlyhá, budete mať k dispozícii oocyty oplodnené metódou ICSI.

ICSI

Intracytoplazmatická injekce spermie do vajíčka

Prezrite si služby, ktoré ponúkame.

Ponúkame kompletné služby asistovanej reprodukcie, ale aj ďalšie zdravotnícku a poradenskú starostlivosť. Sme schopní presne a podrobne určiť vaše problémy, ich príčiny a pomôžeme Vám ich prekonať. Heslom, ktorým sa pri našej práci riadime, je "Pomáhame založiť rodinu".

Naše služby