PGT: Preimplantačné genetické testovanie

PGT-M: monogénne choroby

V súčasnosti využívame metódu karyomapping. Vyšetrenie je vhodné nielen pre všetky monogénne choroby, ale aj dedičné nádorové ochorenia.

Prečítať si viac

PGT-SR: strukturní chromozomové vady

PGT štrukturálnych chromozómových chýb je vhodné pre páry, kde je u jedného či oboch partnerov dokázalo nosičstvo balancované translokácie, či iné štruktúrne prestavby chromozómov

Prečítať si viac

PGT-A: aneuploidie

Preimplantačné testovanie aneuploidií sa robí v priebehu liečby IVF. Zvyšuje úspešnosť liečby tým, že umožňuje vybrať to najperspektívnejšie embryo.

Prečítať si viac

Preimplantačná genetické testovanie

Preimplantačná genetické testovanie (PGT) je metóda, ktorá umožňuje výber tzv. “Zdravého” embryá bez konkrétnej genetickej záťaže ešte pred jeho prenosom do maternice matky. Hlavnou prednosťou takéhoto postupu je vylúčenie rizika, že plod ponesie sledovanú genetickú záťaž. Pár preto nemusia riešiť prípadná úskalia spojené s umelým prerušením tehotenstva, ktorá v praxi znamenajú ako etické dilemy a psychickú záťaž pre celý pár, tak zdravotné komplikácie pre ženu. Umelé prerušenie tehotenstva tiež môže mať neblahý vplyv na neskoršie schopnosť páru znova otehotnieť.

Naša klinika sa špecializuje na preimplantačnej genetické testovanie (PGT) už od roku 2000, kedy sme sa stali prvým pracoviskom v Českej republike aj v strednej a východnej Európe, kde bolo úspešne vykonané PGT. Ako prvý v strednej Európe sme tiež zaviedli prelomovú metódu Karyomapping. Novo tiež používame sekvenovania novej generácie (NGS).

Od roku 2004 sme vykonali PGT-M už pre 91 odlišných monogenních chorôb. Zo všetkých centier asistovanej reprodukcie v SR máme najdlhšie skúsenosti, ktoré sa vždy snažíme prepojiť s prianím a predstavami klientov.

Čo vám ponúkame

Zistite, čo všetko pre vás môžeme urobiť. Ďalšie služby nájdete tu.

Liečba neplodnosti

Zistíme príčinu vašej neplodnosti a nájdeme ideálnu liečbu, ktorá vás dovedie do vytúženého cieľa.

Genetika

Zvýšte si šancu na počatie zdravého dieťatka. Čaká na vás špičkovo vybavené laboratórium reprodukčnej genetiky.

Alternatívna medicína

Riešime problémy komplexne. Preto ponúkame tiež metódy alternatívnej liečby, ktoré zvýšia vašu šancu na otehotnenie.

Náhradné materstvo

Prevedieme vás celým procesom náhradného materstva, keď embryo biologických rodičov donosí náhradná matka.

Domluvte si nezávaznou konzultaci