PGD: Preimplantačná genetická diagnostika

PGD - monogenních chorôb

 V súčasnej dobe využívame metódu Karyomapping. Vyšetrenie je tak vhodné ako pre všetky monogenní choroby, tak i pre dedičná nádorové ochorenia.

Prečítať si viac

PGD - translokácií

PGD translokácií je vhodné pre páry, kde je u jedného či oboch partnerov dokázalo nosičstvo balancované translokácie, či iné štruktúrne prestavby chromozómov.

Prečítať si viac

Preimplantačná genetická diagnostika

Preimplantačná genetická diagnostika (PGD) je metóda, ktorá umožňuje výber tzv. "zdravého" embryá bez konkrétnej genetickej záťaže ešte pred jeho prenosom do maternice matky. Hlavnou prednosťou takéhoto postupu je vylúčenie rizika, že plod ponesie sledovanú genetickú záťaž. Pár preto nemusia riešiť prípadná úskalia spojené s umelým prerušením tehotenstva, ktorá v praxi znamenajú ak etické dilemy a psychickú záťaž pre celý pár, tak zdravotné komplikácie pre ženu. Umelé prerušenie tehotenstva tiež môže mať neblahý vplyv na neskoršie schopnosť páru znova otehotnieť.

Naša klinika sa špecializuje na preimplantačnej genetiku už od roku 2000, kedy sme sa stali prvým pracoviskom v Českej republike aj v strednej a východnej Európe, kde bolo úspešne vykonané PGD. Ako prvý v strednej Európe sme tiež zaviedli prelomovú metódu Karyomapping. Novo tiež používame sekvenovania novej generácie (NGS).

Od roku 2004 sme vykonali PGD už pre 77 rôznych monogenních chorôb. Zo všetkých centier asistovanej reprodukcie v ČR máme najdlhšie skúsenosti, ktoré sa vždy snažíme prepojiť s prianím a predstavami klientov.

Prezrite si služby, ktoré ponúkame.

Ponúkame kompletné služby asistovanej reprodukcie, ale aj ďalšie zdravotnícku a poradenskú starostlivosť. Sme schopní presne a podrobne určiť vaše problémy, ich príčiny a pomôžeme Vám ich prekonať. Heslom, ktorým sa pri našej práci riadime, je "Pomáhame založiť rodinu".

Naše služby