Novinka v systéme mrazenie vajíčok.

Novinky 4. mája, 2020

Vitrifikácie oocytov čiže mrazenie vajíčok dáva šancu ženám pred onkologickou liečbou alebo tým, ktoré si iba želajú odložiť materstvo do neskoršieho veku. Je pomocníkom pri zachovaní plodnosti do budúcich rokov. Tento program sa nazýva Social freezing a je často využívaný aj ako prevencia v prípade úrazu, choroby, prevádzkovanie rizikového športu alebo pri práci v rizikovom prostredí.

Medzi prvými na Slovensku sme zaviedli tzv. Otvorený systém vitrifikácie, ktorý v ČR dostal zelenú len pred niekoľkými mesiacmi. Vďaka tejto technike je úspešnosť rozmrazení po vitrifikácie výrazne vyššia a kvalita rozmrazených vajíčok úplne porovnateľná s vajíčkami čerstvými. Vďaka tomuto systému sa tiež zvyšuje úspešnosť liečby neplodnosti s využitím mrazených embryí takmer na úroveň úspešnosti embryí čerstvých.