(Ne) plodnosť v priebehu dejín: od pravekých venusi k supermodernom klinikám
Blog

(Ne) plodnosť v priebehu dejín: od pravekých venusi k supermodernom klinikám

Plodnosť bola kľúčovým spoločenským témou v priebehu celej histórie ľudstva. My našťastie žijeme v dobe, keď sa medicína vyvíja obrovským tempom a dieťa dnes môže počať ako zázrakom aj veľa žien, ktorá by sa v minulosti musela nádeje na bábätko vzdať. Ako sa ale s liečbou neplodnosti vyrovnávala naši predkovia, ktorí takéto možnosti nemali?

Ako ich plodnosť, ktorá ide ruka v ruke so zachovaním rodu, dôležitá, si ľudstvo uvedomuje od samého počiatku svojho vzniku. To, či a ako konkrétne bola liečená neplodnosť v praveku, možno odhadovať skôr v historickom kontexte rozvoja lekárstva, vtedy skôr liečiteľstvo. Ženy sa pravdepodobne s postupným poznávaním fungovanie vlastného tela uchýlili k podpore svojej plodnosti pomocou ľudových prostriedkov – napríklad vhodnou stravou a bylinkami. Používané boli iste rôzne rituály, kúzla a zariekavania. O sofistikovaných spôsoboch liečby neplodnosti v tej dobe ale presné informácie nemáme. Pomoc s plodnosťou tak pravekí ľudia hľadali hlavne u svojich božstiev, ktorým dávali podobu sošiek a portrétov Venušou či býčkov, a u šamanov pri magických obradoch.

Za neplodnosť môže vždy žena, verili v staroveku

Ženy, ktoré nemohli počať, to v staroveku rozhodne nemali ľahké. V Egypte bola neplodnosť rovnako ako v mnohých ďalších krajinách legitímnym dôvodom na rozvod. Liečila sa ako kopa ďalších ochorení v špeciálnych svätyniach. Chorí sa tu ukladali k spánku, aby ich v snoch mohli navštevovať bohovia so svojimi radami. Starovekí lekári všeobecne plodnosť podporovali mágiou a užívaním bylín a minerálov, avšak zaujímavo na vtedajšiu dobu problém s počatím vyriešili Číňania – bábätko neplodné žene skrátka dala konkubína, ktorá sa tak stala náhradnou matkou.

Samostatnou kapitolou bola potom reprodukčné medicína v antike. V starovekom Ríme verili, že žena bude plodnejšie, keď bude piť krv gladiátora alebo pokiaľ ju počas februárových slávností luperkálií sešvihá kňaz prúžkom kože z obetované kozy. To v Grécku mali lekári vďaka Hippokratovým spisom o príčinách i liečbach neplodnosti jasno – akákoľvek odchýlka od ideálu viedla u ženy k poruchám plodnosti, či už išlo o tvar postavy, či kvalitu menštruačnej krvi. Neplodnosť potom radili liečiť pomocou byliniek, kúpeľov, zmien v stravovaní, ale aj menej konvenčnými prístupy, napríklad konzumáciou vareného šteňacieho mäsa či zavedením olova máčaného v ľudskom mlieku do ženinho lona. V každom prípade však antickí lekári videli chybu na strane ženy.

Stredovek? Len pre silné žalúdky

Stredoveké praktiky podporujúce plodnosť vyžadovali silný žalúdok, a to doslova. Najrôznejšie nápoje a lektvary, ktoré mali s liečbou neplodnosti pomôcť, totiž často obsahovali skutočne bizarné ingrediencie. Výnimkou nebol popol z častí tiel rozličných zvierat, od maternice zajaca cez semenníky starého kohúta až po oči a pečeň prvorodeného prasiatka. Zaujímavé však je, že súdiac z týchto receptov oproti nekompromisnému staroveku nazeral stredovek na pôvodcu neplodnosti páru inak. Napriek vtedajší nerovnosti žien v spoločnosti vyžadovala veľká časť liečebných procedúr aktívne zapojenie muža a niektoré z nich sa dokonca nežného pohlavia netýkali vôbec.

Rad babských rád a bylinných receptov, ktoré vznikali v priebehu celej histórie, sa zachovala do dneška a ženy aj muži pomocou nich podporujú svoju plodnosť stále. S rozvojom vedy a medicíny počas druhej polovice minulého tisícročia sa však do popredia záujmu párov, ktoré majú problémy s počatím bábätka, dostali metódy asistovanej reprodukcie. Prvé zmienky o liečbe neplodnosti prostredníctvom inseminácia sa objavujú už v Talmude. Lekárske počiatky asistovanej reprodukcie sa potom datujú do 18. storočia, teda doby, kedy bol už známy princíp mikroskopia aj fakt, že k oplodneniu dochádza spojením vajíčka a spermie. Jednalo sa vtedy o prosté vpravenie mužského semena do ženinho lona pomocou injekčnej striekačky. V súčasnosti vieme, že problémy s počatím sa objavujú ako u mužov, tak aj u žien približne v rovnakom pomere. Presnejšie povedané – pri jednej tretiny párov je neplodnosť daná ženou, u jednej tretiny mužom a u zostávajúcej tretiny vplyvom kombinovaných faktorov. Existuje preto rad vysoko efektívnych postupov. Žijeme v úžasnej dobe, za dobu dvadsaťročnej histórie existencie našej kliniky sme len u nás pomohli s počatím viac ako 5 tisícom párov, ktoré by sa inak museli nádeje na bábätko pravdepodobne úplne vzdať.

Objednajte sa na nezáväznú konzultáciu

A urobte prvý krok na vašej ceste za bábätkom. Lekár s vami preberie všetko, čo vás zaujíma, a navrhne ďalší postup.

Ak máte žiadanku od lekára,
je vstupná konzultácia zadarmo.

Blog

(Ne) plodnosť v priebehu dejín: od pravekých venusi k supermodernom klinikám

Plodnosť bola kľúčovým spoločenským témou v priebehu celej histórie ľudstva. My našťastie žijeme v dobe, keď sa medicína vyvíja obrovským tempom a dieťa dnes môže počať ako zázrakom aj veľa žien, ktorá by sa v minulosti musela nádeje na bábätko vzdať. Ako sa ale s liečbou neplodnosti vyrovnávala naši predkovia, ktorí takéto možnosti nemali?

Ako ich plodnosť, ktorá ide ruka v ruke so zachovaním rodu, dôležitá, si ľudstvo uvedomuje od samého počiatku svojho vzniku. To, či a ako konkrétne bola liečená neplodnosť v praveku, možno odhadovať skôr v historickom kontexte rozvoja lekárstva, vtedy skôr liečiteľstvo. Ženy sa pravdepodobne s postupným poznávaním fungovanie vlastného tela uchýlili k podpore svojej plodnosti pomocou ľudových prostriedkov – napríklad vhodnou stravou a bylinkami. Používané boli iste rôzne rituály, kúzla a zariekavania. O sofistikovaných spôsoboch liečby neplodnosti v tej dobe ale presné informácie nemáme. Pomoc s plodnosťou tak pravekí ľudia hľadali hlavne u svojich božstiev, ktorým dávali podobu sošiek a portrétov Venušou či býčkov, a u šamanov pri magických obradoch.

Za neplodnosť môže vždy žena, verili v staroveku

Ženy, ktoré nemohli počať, to v staroveku rozhodne nemali ľahké. V Egypte bola neplodnosť rovnako ako v mnohých ďalších krajinách legitímnym dôvodom na rozvod. Liečila sa ako kopa ďalších ochorení v špeciálnych svätyniach. Chorí sa tu ukladali k spánku, aby ich v snoch mohli navštevovať bohovia so svojimi radami. Starovekí lekári všeobecne plodnosť podporovali mágiou a užívaním bylín a minerálov, avšak zaujímavo na vtedajšiu dobu problém s počatím vyriešili Číňania – bábätko neplodné žene skrátka dala konkubína, ktorá sa tak stala náhradnou matkou.

Samostatnou kapitolou bola potom reprodukčné medicína v antike. V starovekom Ríme verili, že žena bude plodnejšie, keď bude piť krv gladiátora alebo pokiaľ ju počas februárových slávností luperkálií sešvihá kňaz prúžkom kože z obetované kozy. To v Grécku mali lekári vďaka Hippokratovým spisom o príčinách i liečbach neplodnosti jasno – akákoľvek odchýlka od ideálu viedla u ženy k poruchám plodnosti, či už išlo o tvar postavy, či kvalitu menštruačnej krvi. Neplodnosť potom radili liečiť pomocou byliniek, kúpeľov, zmien v stravovaní, ale aj menej konvenčnými prístupy, napríklad konzumáciou vareného šteňacieho mäsa či zavedením olova máčaného v ľudskom mlieku do ženinho lona. V každom prípade však antickí lekári videli chybu na strane ženy.

Stredovek? Len pre silné žalúdky

Stredoveké praktiky podporujúce plodnosť vyžadovali silný žalúdok, a to doslova. Najrôznejšie nápoje a lektvary, ktoré mali s liečbou neplodnosti pomôcť, totiž často obsahovali skutočne bizarné ingrediencie. Výnimkou nebol popol z častí tiel rozličných zvierat, od maternice zajaca cez semenníky starého kohúta až po oči a pečeň prvorodeného prasiatka. Zaujímavé však je, že súdiac z týchto receptov oproti nekompromisnému staroveku nazeral stredovek na pôvodcu neplodnosti páru inak. Napriek vtedajší nerovnosti žien v spoločnosti vyžadovala veľká časť liečebných procedúr aktívne zapojenie muža a niektoré z nich sa dokonca nežného pohlavia netýkali vôbec.

Rad babských rád a bylinných receptov, ktoré vznikali v priebehu celej histórie, sa zachovala do dneška a ženy aj muži pomocou nich podporujú svoju plodnosť stále. S rozvojom vedy a medicíny počas druhej polovice minulého tisícročia sa však do popredia záujmu párov, ktoré majú problémy s počatím bábätka, dostali metódy asistovanej reprodukcie. Prvé zmienky o liečbe neplodnosti prostredníctvom inseminácia sa objavujú už v Talmude. Lekárske počiatky asistovanej reprodukcie sa potom datujú do 18. storočia, teda doby, kedy bol už známy princíp mikroskopia aj fakt, že k oplodneniu dochádza spojením vajíčka a spermie. Jednalo sa vtedy o prosté vpravenie mužského semena do ženinho lona pomocou injekčnej striekačky. V súčasnosti vieme, že problémy s počatím sa objavujú ako u mužov, tak aj u žien približne v rovnakom pomere. Presnejšie povedané – pri jednej tretiny párov je neplodnosť daná ženou, u jednej tretiny mužom a u zostávajúcej tretiny vplyvom kombinovaných faktorov. Existuje preto rad vysoko efektívnych postupov. Žijeme v úžasnej dobe, za dobu dvadsaťročnej histórie existencie našej kliniky sme len u nás pomohli s počatím viac ako 5 tisícom párov, ktoré by sa inak museli nádeje na bábätko pravdepodobne úplne vzdať.

Objednajte sa na nezáväznú konzultáciu

A urobte prvý krok na vašej ceste za bábätkom. Lekár s vami preberie všetko, čo vás zaujíma, a navrhne ďalší postup.

Ak máte žiadanku od lekára,
je vstupná konzultácia zadarmo.

Páčil sa Vám článok? Zdieľajte ho!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ďalšie články z magazínu

Aktuálne

Rekonštrukcia parkoviska

Vážené klientky, vážení klienti, v dňoch 1. až 4. 6. 2023 prebehne...

Blog

Najčastejšie mýty o počatí? Stoj na hlave pomôže spermii k vajíčku a ovulácia nastáva vždy 14. deň cyklu

Pokúšate sa založiť rodinu a nejde to tak ľahko, ako ste si...
Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842
Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-18 hodín.

Pohotovosť +420 602 592 842

Zobraziť na mape

Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, CZ

Vaše otázky zodpovieme Po-Pi, 7-15 hodín.

Pohotovosť +420 606 029 983

Zobraziť na mape

Splňte si sen o kompletní rodině

Chcete se objednat nebo na něco zeptat? Vyplňte následující formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

* Povinné položky
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Splňte si sen o kompletnej rodine

Chcete sa objednať alebo na niečo opýtať? Vyplňte nasledujúci formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

* Povinné položky
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.