Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

REPROMEDA Biology Park

Centrum reprodukčnej medicíny

Studentská 812/6, 625 00 Brno,

Česká republika

telefonujte denne od 7:00 hod. do 18:00 hod.

+420 511 158 222

REPROMEDA IVF Ostrava

Centrum reprodukčnej medicíny

Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava,

Česká republika

telefonujte denne od 7:00 hod. do 15:00 hod.

+420 597 822 122