Dcéry dostanú do vienka krásu, synovia problémy so srdcom. Päť znakov, ktoré dedíme po oteckovi

Články, Novinky 27. novembra, 2019

Na ženy sa odjakživa nahliada ako na nositeľky a darkyne života. S rozvojom vedomostí reprodukcie sa ale postupom času zistilo, že na vzniku potomka sa muž podieľa, aspoň čo sa génov týka, do rovnakej miery ako žena. Ľudská genetická výbava je totiž zložená z celkom 46 chromozómov a z toho presne polovica pochádza od otca. Ktoré naše znaky, vlastnosti a črty sme zdedili po oteckovi?

1) Holka, alebo chlapec?

Jednou z všeobecne známych, ale vôbec najzásadnejších vecí, o ktoré v živote svojho potomka „rozhodne“ otec, je pohlavie. „Či sa narodí dievčatko, či chlapček, je dané hneď na začiatku tým, aký pohlavný chromozóm nesie spermie, ktorá úspešne splynie s matkiným vajíčkom. Ak je totiž nositeľkou chromozómu X, pár bude mať dievča. Ak bude úspešnejší spermie s chromozómom Y, bude to chlapec, „vysvetľuje Kateřina Veselá, lekárka a riaditeľka reprodukčné kliniky Repromeda.

2) Krásni otcovia plodia krásne dcéry

Zo štúdie Davida Perrett a Elisabeth Cornwellová z University of St Andrews z roku 2008 vyplynulo, že maskulínny muži privádza na svet synov s podobne mužnými rysmi. To, či budú synovia tiež krásni, už ale neovplyvní. Kto však z krásy svojich otcov ťaží, sú vraj práve dcérky. Pozorovaním veľkého množstva rodinných snímok vedecký tím navyše zistil, že atraktivita matky nehrá v kráse rolu nielen u dievčat, ale ani u chlapcov.

3) Duševné zdravie

Je pomerne známym faktom, že tehotenstvo v neskorom veku matky zvyšuje u potomka riziko výskytu vývojových chýb. Vysoký vek však hrá úlohu aj u otca. „U detí oteckov starších 45 rokov sa zvyšuje pravdepodobnosť niektorých psychických ochorení. Ide napríklad o autizmus, schizofréniu, bipolárnu poruchu, ADHD a ďalšie, „popisuje Kateřina Veselá. „S vekom u muža klesá kvalita spermií a v priebehu ich tvorby dochádza k častejším mutáciám, ktoré vedú k vzniku spomínaných chorôb,“ dodáva.

4) Strach zo zubárov

Návšteva zubárov nepatrí medzi populárne záležitosti. Paniku, ktorú niektorí jedinci pri prehliadke u zubného lekára prežívajú, podľa vedcov preberáme socializáciou od svojich rodičov. A to predovšetkým zo strany otca. Aby toho nebolo málo, tiež zdravotné problémy so zubami dedia potomkovia skôr zo strany otecka. Hoci má zásadný vplyv na zdravie zubov predovšetkým strava a pravidelná starostlivosť, dieťa môže po otcovi zdediť napríklad stěsnání chrup, čo vedie k ukladaniu plaku, a teda vyšší kazivosti.

5) Srdcové záležitosti

V roku 2012 tím vedcov z univerzity v Leicestri zistil, že určitá forma génu, ktorý sa nachádza na mužskom chromozóme Y, zvyšuje pravdepodobnosť srdcového zlyhania u svojho nositeľa o celých 50 percent oproti zdravej populácii. Zistili tiež, že tento variant génu vlastnú približne 20 percent britských mužov. „Splodí Ak takto postihnutý muž syna, pravdepodobne mu tento svoj, nešťastný ‚gén tiež odovzdá spolu s chromozómom Y,“ popisuje princíp dedičnosti Kateřina Veselá. Vedľa fajčenia, zlých stravovacích návykov a stresu tak ide o jeden z najvýraznejších faktorov, ktorý sa na srdcovom zlyhaní podieľa.