Biorezonancie od 16. mája v Repromedě

Články, Novinky 23. mája, 2017

Od dnešného dňa (16. 5. 2017) je na našom pracovisku k dispozícii vyšetrenie a liečba pomocou prístroja na biorezonanciu Bicom. Terapeutka Nikola Kutnohorská pre vás bude k dispozícii tri dni v týždni, od júla potom každý všedný deň. Od začiatku letných prázdnin sa naše pracoviská rozšíri o novú časť, zameranú práve na celostnej medicínu. Tu bude k dispozícii mimo biorezonancie Bicom a akupunktúry novo tiež metóda Bemer.

Čo je to biorezonancie?

Biorezonancie sa opiera o matematicko-fyzikálne princípy a dokáže odhaliť a liečiť nielen problémy s neplodnosťou, ale aj alergie alebo rôzne závislosti či iné patologické procesy. Cieľom je telo zbaviť problémov a dostať ho do rovnováhy. Je možné odstraňovať rôzne blokády, zápaly, alergie a intolerancie, očistiť organizmus od škodlivín vrátane ťažkých kovov a elektrosmogu, ktorý býva prítomný vo všetkých moderných budovách a zaťažuje náš organizmus. Veľkou výhodou je aj jej neinvazivita a teda bezbolestnosť.

Na akom princípe biorezonancie funguje?

Metóda je založená na predpoklade, že všetky organizmy a ich jednotlivé orgány vysielajú jedinečné elektromagnetické vlnenie. Unikátny a rozpoznateľné vlnenie vydávajú tiež napríklad vírusy, baktérie a iné patogény. Biorezonancie tieto jednotlivé vlny ľudského tela aj prípadných patogénov dokáže zmerať a jasne tak detekovať problém nachádzajúce sa v organizme. Prístroj rušivé vlnenie vyhodnotí a porovná so známou a zdravú frekvenciu. Chybný elektromagnetický kód je potom upravený a vysielaný späť do organizmu prostredníctvom „správnej frekvencie“ s cieľom dostať telo do harmónie.

Biorezonancie vychádza z princípov matematicko-fyzikálneho modelovania eletropotenciálů v ľudskom tele a využíva princíp elektroakupunktúry. Snímanie elektrických potenciálov využíva už dlhé roky aj klasická západná medicína, a to vo forme EEG alebo EKG. Biorezonancie na rozdiel od klasickej západnej medicíny nevníma ľudské telo iba cez jednotlivé orgány, ale ako celok a vo funkčných celkoch, nazývaných vo východnej medicíne ako dráhy či meridiány. Biorezonancie tak dokáže stav ľudského tela podrobne a presne zmapovať.

Čo dokáže biorezonancie pre neplodné páry?

Biorezonancie je metóda bez problémov využiteľná u detí, dospelých i seniorov, ale aj u zvierat. V Repromedě však budeme biorezonanciu na Bicomu využívať najmä pre neplodné páry. K dispozícii sú špecifické programy, ktoré pracujú s párom a dokážu podporiť liečbu metódami mimotelového oplodnenia a správnym vlnením pripraviť organizmus ženy pre zahniezdenie embrya, napríklad v prípadoch, keď opakovaná liečba v minulosti zlyhávali. Biorezonancie je navyše metóda bez problémov využiteľná u detí, dospelých i seniorov, ale aj u zvierat.