Náhradné (surrogátní) materstvo

Náhradné (surrogátní) materstvo predstavuje proces, kedy embryo biologických rodičov donosí náhradná matka. Náhradná matka je žena, ktorá privolia k zavedeniu embrya do svojej maternice s úmyslom otehotnieť, dieťa donosiť a porodiť, ale vzdať sa rodičovských záväzkov k tomuto dieťaťu a umožniť biologickým rodičom, aby toto dieťa „adoptovali“ (= neodvolateľne osvojili), respektíve ak je v rodnom liste dieťaťa uvedený už jeho biologický otec, osvojuje si dieťa potom iba jeho biologická matka.

Indikácie

Metóda náhradného materstva slúži párom v týchto indikovaných prípadoch:

 • Maternicový faktor – maternica nie je schopná zaistiť zahniezdenie a donosenie plodu.
 • Vrodená alebo získaná absencia maternice (napr. Pri syndróme Rokitansky-Küster-Hauser).
 • Poškodenie dutiny maternice a zrasty na maternici – (napr. Tzv. Ashermannův syndróm)
 • Nízka sliznice maternice – nenarastá do potrebnej hrúbky a neposkytuje embryu vhodné prostredie k zahniezdenie
 • Indikácia z iných odborov – vždy je konzultované so špecialistom v danom odbore
 • Opakované zlyhanie implantácie a opakované potratené – pokiaľ nie je pre pár vhodný žiadny iný postup

Legislatíva a proces

V súčasnosti v Českej republike nie je proces náhradného materstva upravený špecifickým zákonom, vychádza teda iba z existujúcich zákonov, hlavne. Občianskeho zákonníka.

Náhradné materstvo je založené na pomerne jednoduchej myšlienke. Neplodný pár sa dohovorí s ženou, ktorá je zdravá a schopná donosiť dieťa. Biologickým otcom dieťaťa je muž z neplodného páru, jeho spermie je použitá na oplodnenie vajíčka a on je zapísaný do rodného listu dieťaťa. Pokiaľ má žena z neplodného páru svoje vajíčka použijú na oplodnenie vajíčka jej. Ak jej vajíčka k dispozícii nie sú, použijú sa vajíčka anonymné darkyne. Embryo vznikli spojením týchto pohlavných buniek je následne transferované náhradné matke, ktorá plod donosí a porodí.

Matkou dieťaťa je podľa zákona žena, ktorá dieťa porodí, na strane druhej však zákon žene umožňuje vzdať sa rodičovských záväzkov k dieťaťu a poskytnúť ho na adopciu. Po pôrode sa teda náhradná matka, na základe predchádzajúcej dohody s neplodným párom, dieťaťa vzdá. Potom dôjde k osvojeniu dieťaťa ženou z neplodného páru. Táto žena je manželka biologického otca dieťaťa. Osvojením je do rodného listu zapísaná ako matka dieťaťa, tým sa ako muž, tak žena stanú rodičmi dieťaťa.

Ak sú obe strany (biologickí rodičia i náhradná matka) so všetkými dôležitými okolnosťami dobre oboznámení a uzrozumení a ak existuje skutočne objektívny zdravotný dôvod k tejto metóde liečby, možno k náhradnému materstvu pristúpiť.

Pre záujemcov o túto techniku ​​pred vlastným výkonom pripravíme kompletný poradenský servis a odporučíme vhodné právne konzultácie.

Financie a úhrada

Finančná kompenzácia je vždy súčasťou dohody žiadajúceho páru a náhradné matky a zahŕňa napríklad výdavky spojené s dochádzaním do centra, s financiami vynaloženými za potravinové doplnky a kvalitnú stravu a podobne. Centra do tejto dohody nezasahujú a nechávajú ju plne od zúčastnených strán.

S financiami súvisí aj úhrada výkonov spojených s náhradným materstvom. Táto úhrada nespadá do úkonov hradených zdravotnými poisťovňami. V niektorých prípadoch je možné žiadať o mimoriadnej schválenie úhrady, tento proces je však zložitý a neistý. Financovaní celého inštitútu tak ide za žiadajúcim párom v rámci samoplatby. Cena za celý proces je individuálna a vchádza z daných potrieb. Z nákladov, ktoré dvojica hradí, je možné spomenúť odber pohlavných buniek, hormonálnu stimuláciu ženy, transfer embrya a podobne. Ceny za celý proces sa môžu v jednotlivých centrách mierne líšiť, rámcovo je však možné povedať, že náhradné materstvo môže vyjsť na niekoľko sto tisíc korún.

Náhradné materstvo v bodoch

 • nie je anonymné – pár náhradnú matku pozná a v priebehu procesu je s ňou v kontakte
 • nie je honorovaná – náhradná matka nie je za pomoc platená, len dostáva finančnú kompenzáciu za náklady spojené s pomocou neplodnému páru
 • je len pre páry, ktoré by inou cestou nemali šancu stať sa rodičmi
 • k náhradnému materstvu je možné využiť vajíčko ženy z žiadajúceho páru, prípadne je možné použiť vajíčko anonymné darkyne
 • k náhradnému materstvu sa nepoužíva vajíčko náhradnej matky, to preto, že darcovstvo vajíčok musí byť zo zákona anonymné, použitím vajíčka náhradnej matky by tak došlo k porušeniu tohto zákona
 • je zákonné – upravením Občianskeho zákonníka s ním česká legislatíva počíta

Náhradní matka

Prezrite si služby, ktoré ponúkame.

Ponúkame kompletné služby asistovanej reprodukcie, ale aj ďalšie zdravotnícku a poradenskú starostlivosť. Sme schopní presne a podrobne určiť vaše problémy, ich príčiny a pomôžeme Vám ich prekonať. Heslom, ktorým sa pri našej práci riadime, je "Pomáhame založiť rodinu".

Naše služby