PrenatalSafe

PrenatalSafe odhalí prítomnosť všetkých najčastejších chromozomálnych abnormalít

Medzi najčastejšie chromozomálne odchýlky, ktoré zároveň test PrenatalSafe vie detekovať, patria: Downov, Edwardsov, Patauov, Turnerov, Klinefelterův, Syndróm Jacobsová a Trizomia chromozómu X.

PrenatalSafe môžete podstúpiť od 10. týždňa tehotenstva.

Na rozdiel od ostatných testov ponúka test PrenatalSafe spoľahlivé výsledky už od 10. týždňa tehotenstva.

PrenatalSafe určí pohlavie plodu.

Pohlavie Vášho bábätka sa môžete dozvedieť s 99% pravdepodobnosťou. Táto informácia je okrem iného dôležitá aj v prípade závažných X-viazaných genetických chorôb (Duchenneova muskulárnej dystrofie alebo hemofilie).

Typy testovanie

PrenatalSafe ponúka štyri typy testovania.

PrenatalSafe 5

 • PrenatalSafe 5 je základný neinvazívný test, ktorý poskytne informácie o najčastejších syndrómoch (Downov, Pataův a Edwardsov) a vyšetrí pohlavné chromozómy
 • Výsledky do 3 pracovných dní
 • Cena 12 500 Kč

PrenatalSafe Plus

 • Pre prípad výskytu mikrodelečních syndrómov v rodine Vám ponúkame test PrenatalSafe Plus, ktorý okrem základných chromozómov (21,18, 13, X, Y) testuje 9 najčastejších mikrodelečních syndrómov
 • Výsledky do 5-7 pracovných dní
 • Cena 14 500 Kč

PrenatalSafe KARYO

 • PrenatalSafe KARYO je jediný test na trhu, ktorý ponúka testovanie všetkých chromozómov v genóme.
 • Poskytuje informácie nielen o početných zmenách, ale aj o štruktúrnych zmenách na chromozómoch (delécie, duplikácia, markerovej chromozómy atď.). Je teda veľmi podobný štandardnému karyotypu.
  Výsledky do 3-5 pracovných dní
 • Cena 19 900 Kč

PrenatalSafe KARYO Plus

 • Spája test Plus a KARYO. Testujú sa teda všetky chromozómy v genóme a navyše aj najčastejšie mikrodeleční syndrómy.
 • Výsledky do 5-7 pracovných dní
 • Cena 22 900 Kč

Prečo zvoliť práve PrenatalSafe

PrenatalSafe

 • Odhalí početné aj štruktúrné chromozomálné vady a dokonca niektoré mikrodeleční syndrómy.
 • Krátka čakacia doba na výsledky (3-5 pracovných dní).
 • Nízky výskyt prípadov, kedy je nutné opakovať analýzu (<1%).
 • Test môže byť vykonaný aj v tehotenstve dosiahnutom technikami umelého oplodnenia.
 • Potreba menšieho množstva krvi pre vykonanie testu (8 ml v jednej skúmavke).

Ostatné komerčné testy

 • Analýza obmedzená len na 3 chromozómy a stanovenie pohlavia bez analýzy pohlavných chromozómov.
 • Dlhšia čakacia doba na výsledky (10 – 15 pracovných dní).
 • Vyšší výskyt prípadov, kedy je nutné opakovanie analýzy (4 – 12%).
 • Niektoré komerčné testy neumožňujú vykonať analýzu v prípade tehotenstva po umelom oplodnení alebo pri viacnásobných tehotenstvách.
 • Potreba odbere väčšieho množstva krvi do dvoch skúmaviek (20 ml).

Kedy môžete test podstúpiť?

Neinvazívný test PrenatalSafe je možné podstúpiť najskôr zo všetkých prenatálnych testov dostupných na trhu.

 • PrenatalSafe môžete podstúpiť už od ukončeného 10. týždňa tehotenstva.
 • Je vhodný aj pre tehotenstvo po IVF, aj v prípade darovaných vajíčok.
 • Test je možné využiť aj pri dvojčetnom tehotenstvu.
 • Test môžete podstúpiť aj v prípade, že predchádzajúce tehotenstvo skončilo spontánnym potratom, alebo umelým prerušením tehotenstva.

PrenatalSafe

Čo vám ponúkame

Zistite, čo všetko pre vás môžeme urobiť. Ďalšie služby nájdete tu.

Liečba neplodnosti

Zistíme príčinu vašej neplodnosti a nájdeme ideálnu liečbu, ktorá vás dovedie do vytúženého cieľa.

Genetika

Zvýšte si šancu na počatie zdravého dieťatka. Čaká na vás špičkovo vybavené laboratórium reprodukčnej genetiky.

Alternatívna medicína

Riešime problémy komplexne. Preto ponúkame tiež metódy alternatívnej liečby, ktoré zvýšia vašu šancu na otehotnenie.

Náhradné materstvo

Prevedieme vás celým procesom náhradného materstva, keď embryo biologických rodičov donosí náhradná matka.

Domluvte si nezávaznou konzultaci