Uchovanie vajíčok a spermií

Nový program prevencie, ktorý sme pre Vás vytvorili sa volá Social freezing Ide o mrazenie pohlavných buniek v rámci zachovania Vašej plodnosti do ďalších rokov.

Tento program Vám dá jedinečnú šancu na uloženie pohlavných buniek teraz a ich použitie o niekoľko rokov neskôr. Stále si tak ale uchováte nádej na vlastného potomka.

Uchovanie spermií

Kedy je vhodné uchovať spermie?

Zhoršený spermiogram

Ak sú známe závažné odchýlky spermiogramu od normy, potom sa spravidla jedná o progresívne stavy, kedy sa počet a kvalita spermií s vekom rapídne zhoršujú. Je teda dobré niekoľko dávok spermií zamraziť skôr, než dôjde ku kritickému poklesu parametrov.

Čerstvá diagnóza nádorového ochorenia

V čase pred začatím liečby si môžete svoje spermie nechať zamraziť a „poistiť sa“ tak pre prípad, kedy by protinádorová liečba (chemoterapia, rádioterapia) mala za následok zničenie zárodočného epitelu semenníkov, k čomu žiaľ v takýchto prípadoch často dochádza.

Prevencia

Stále častejšie si muži prajú zamraziť svoje spermie len preventívne, pre prípad, že by kedykoľvek neskôr v živote nastal problém, úraz, závažné ochorenie, z ktorého je možné sa uzdraviť, ale ktoré môže zanechať trvalé následky v podobe mužskej neplodnosti

Odloženie rodičovstva

Ak chcete mať v budúcnosti vlastných potomkov, ale zatiaľ svoje rodičovstvo odkladáte, nechajte si zamraziť Vaše spermie vo Vašom optimálnom reprodukčnom veku.

Rizikové či sedavé povolania

Pri práci v prostredí so zvýšenou koncentráciou chemikálií, radiáciou, alebo pri dlhom a častom sedení, dochádza k poškodeniu spermiogenézy.

Nezdravý životný štýl

Fajčenie, dlhodobé požívanie alkoholu, návykových látok alebo určitých typov liekov môže Vašu spermiogenézu nenávratne poškodiť.

Rizikové športy

U rizikových športov môže dôjsť k poškodeniu chrbtice, a tým aj k nevratnému poškodeniu spermiogenézy v krátkom časovom horizonte

Uchovanie vajíčok

Prečo si nechať zamraziť vajíčka?

Absencia partnera v súčasnosti

Ak nemáte momentálne vhodného partnera na založenie rodiny a máte pritom obavu, aby ste čakaním nepremeškali príležitosť ešte otehotnieť.

Čerstvá diagnóza nádorového ochorenia

V čase pred začatím liečby si môžete svoje vajíčka nechať zamraziť a „poistiť sa“ tak v prípade, že by protinádorová liečba (chemoterapia, rádioterapia) mala za následok zničenie Vašich vajíčok – k čomu žiaľ v takýchto prípadoch často dochádza.

Prevencia

Nechajte si svoje vajíčka zamraziť preventívne, ak by neskôr v živote nastal akýkoľvek problém, alebo zlyhania funkcie vaječníkov.

Odloženie rodičovstva

Chcete mať v budúcnosti vlastného potomka, ale zatiaľ svoje rodičovstvo odkladáte. Nechajte si zamraziť Vaše vajíčka v optimálnom reprodukčnom veku.

Ako sa bunky uchovávajú?

Pre uchovanie pohlavných buniek sa využíva metóda kryokonzervácia čiže zamrazenie. Pohlavné bunky sa uchovávajú buď zmrazené v tekutom dusíku pri teplote -196 ° C v tzv. Dewarových nádobách.

Ako sa pohlavné bunky mrazí?

Predtým sa pre kryokonzervácii využívala metóda pomalého mrazenia. V dnešnej dobe sa na dobrých pracoviskách využíva moderná metóda vitrifikácie.

Aká je výhoda vitrifikácie?

Pri metóde pomalého mrazenia bolo cieľom minimalizovať množstvo vytvorených ľadových kryštálov, ktoré poškodzujú bunky. Výhodou metódy vitrifikácie je, že dôjde k okamžitému prudkému zníženiu teploty, pri ktorom sa nevytvárajú žiadne ľadové kryštály.

Metódou pomalého mrazenie tiež bolo možné mraziť iba spermie a celá embryá. Metódou vitrifikácie môžeme mraziť aj vajíčka.

Na ako dlho je možné bunky uchovať?

Takto zmrazená vajíčka a spermie je možné uchovávať aj niekoľko desiatok rokov, následne sa dajú veľmi jednoducho rozmraziť a použiť.

Kryokonzervace

Čo vám ponúkame

Zistite, čo všetko pre vás môžeme urobiť. Ďalšie služby nájdete tu.

Liečba neplodnosti

Zistíme príčinu vašej neplodnosti a nájdeme ideálnu liečbu, ktorá vás dovedie do vytúženého cieľa.

Genetika

Zvýšte si šancu na počatie zdravého dieťatka. Čaká na vás špičkovo vybavené laboratórium reprodukčnej genetiky.

Alternatívna medicína

Riešime problémy komplexne. Preto ponúkame tiež metódy alternatívnej liečby, ktoré zvýšia vašu šancu na otehotnenie.

Náhradné materstvo

Prevedieme vás celým procesom náhradného materstva, keď embryo biologických rodičov donosí náhradná matka.

Domluvte si nezávaznou konzultaci