Je nedostatok darcov spermií. Prečo by mali muži pohlavné bunky darovať?

Články, Novinky 25. január, 2019

Darcovské spermie je nutné využiť zhruba u 3-5% párov, ktoré sa liečia s neplodnosťou. Aj tak je ale darcov málo, a to aj napriek tomu, že odber mužských pohlavných buniek je na rozdiel od darovania tých ženských, kedy dochádza k hormonálnej stimulácii, v podstate jednoduchý. Pre dvojice bojujúci s problémami s počatím môžu potom darované spermie zachrániť situáciu a umožniť im založiť rodinu. Kto sa teda môže stať darcom a ako proces prebieha?

Vyskytujú sa rôzne zdravotné príčiny, prečo musia pár použiť darované spermie. Do tejto kategórie spadajú napríklad také problémy s neplodnosťou, kedy sú spermie v ejakuláte neživej alebo sa žiadne vôbec netvorí. Inokedy zase mužské pohlavné bunky prítomné sú, ale nefertilizují – to znamená, že nie sú schopné ženské vajíčko oplodniť. V takýchto špecifických prípadoch nemožno dvojicu pomôcť ani prostredníctvom metód preimplantačnej genetickej diagnostiky, a preto nezostáva než využiť pre umelé oplodnenie anonymného darcovstva.

Kto a ako môže darovať?

V Česku je možné darovať spermie vo veku od 18 do 35 rokov. Okrem veku je však nutné spĺňať aj ďalšie podmienky. „Ak sa muž rozhodne darovať spermie u nás na klinike, požadujeme vek do 35 rokov a dobrý zdravotný stav. Nevyhnutná je tiež absencia dedičných a psychiatrických ochorení v rodine, darcu nesmie fajčiť ani byť drogovo závislý. Medzi ďalšie požiadavky patrí aj minimálne stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou, „objasňuje MUDr. Kateřina Veselá, PhD. Darovanie spermií je rovnako ako darovanie vajíčok v Českej republike anonymné a neplodný pár sa o darcovi dozvie iba všeobecné informácie, ako je farba vlasov a očí, výška, váha, krvná skupina, povahové črty, záľuby alebo dosiahnuté vzdelanie.

Ak sa muž rozhodne stať darcom, musí samozrejme podstúpiť aj zdravotné vstupné vyšetrenie. Na základe výsledkov je potom rozhodnuté, či darovať skutočne môže. „Základom je vyšetrenie spermiogramu. Pri vyhovujúcich parametroch je muž pozvaný na konzultáciu s klinickým genetikom a podrobený odber vzoriek krvi na vyšetrenie krvnej skupiny, pre genetické testy a testy na pohlavne prenosné choroby. Ďalšie kontrolné vyšetrenia na pohlavne prenosné choroby z krvi prebieha po 6 mesiacoch od posledného darovania spermií, „vysvetľuje MUDr. Kateřina Veselá, PhD. Ak všetky testy vyjdú v poriadku, nič nebráni tomu spermie darovať, a to aj opakovane, v ideálnom prípade desaťkrát. S darovaním je spojená aj finančná kompenzácia 2000 Sk za jeden odber.